BŘEZEN a DUBEN v G-centru

Uplynulé dva měsíce nebyly, co se životních prožitků týče nikterak „radostnými“.

Začátkem třetího měsíce roku přišlo něco, s čím nikdo nepočítal, na co se nemohl nijak zvlášť připravit a všem nám to změnilo běžný život, a to doslova „na ruby“.

Hned na začátku měsíce březen jsme na základě vývoje situace „koronaviru“ omezili návštěvy v domově, resp. jsme požádali návštěvníky o zvážení nutnosti přijít za svými blízkými. To byl počátek stavu, který prakticky trvá do dnešních dnů.

Život v domově šel dál, klienti se mohli společně scházet, a tak jsme do konce měsíce března stihli pravidelnou středeční společenskou hru „Bingo“. Ve čtvrtek 5. 3. jsme si v předstihu připomněli MDŽ. Při této příležitosti jsme u nás přivítali děti a učitelky ze ZŠ Pavlovská, kteří si pro nás připravili kulturní pásmo. Děkujeme za vystoupení a děkujeme paní Hráčkové za sponzorsky darované květiny pro ženy v domově. Po tomto vystoupení navštívila seniory paní Darja, naše dobrovolnice, a diskutovala se zúčastněnými o tomto svátku. Seniory také potěšil osobní páteční návštěvou probošt mikulovské kapituly.

Všem výše uvedeným moc děkujeme!

Potom se už dveře centra uzavřely návštěvám trvale, od 9. 3. vstoupil v platnost úplný zákaz návštěv a nám začalo dlouhé období přijímání různých opatření, jejich plnění a výrazné omezení běžného způsobu života, vč. skutečnosti, že nám bylo postupně zakázáno shromažďovat seniory ve společných místnostech, a to včetně stravování v jídelně. Nelehké to období, v této době všechna média informovala o nedobrém vývoji situace, odborníci přicházeli s katastrofickými předpověďmi vývoje, vláda nám servírovala jedno omezení za druhým a hlavně: nastala nejistota, co a jak bude dál?

Tak, jak šel den za dnem, situace byla obtížnější, vyhlídky hrozivější a koncem měsíce března měla dle vyjádření odborníků nastat „přelomová doba“ ve vývoji pandemie. Podle jejich odhadů měly být rozhodující první dva týdny v měsíci duben, proto jsme se rozhodli k tzv. „dobrovolné karanténě“. Naše rozhodnutí bylo podpořeno vydáním Krizového opatření č. 4 starosty města Mikulov.

Od 1. do 15. dubna t. r. bylo sedm pracovnic v „nepřetržité“ směně – zajišťovaly komplexní chod pobytových sociálních služeb – domova pro seniory a odlehčovací služby. Nebylo to jednoduché, ale tento úkol děvčata zvládla a výrazně napomohla k udržení stabilizovaného stavu klientů, ochraně jejich zdraví a také zdraví samotných pracovníků organizace.

Zaslouží si uznání, velké poděkování a obdiv. Za dobu dvou týdnů se setkaly s obrovskou vlnou podpory, solidarity a vstřícnosti od rodinných příslušníků, spolupracovníků, přátel, firem a společností, ale také úplně cizích lidí. Za všechnu sounáležitost děkujeme!

Od poloviny měsíce dubna, tedy po ukončení dobrovolné karantény, pokračují dříve nařízená a zavedená režimová opatření a do služby nastoupila druhá pracovní směna. Tito zaměstnanci už dochází normálně domů. Všichni pracovníci organizace byli testováni rychlými testy „Innovita“, výsledky byly u všech negativní. 

V těchto náročných dnech nelze opomenout terénní pracovníky pečovatelské služby, kteří jsou denně v „první linii“ a pomáhají seniorům zvládat běžné životní činnosti. Také jim patří poděkování za odváděnou práci a péči o klienty!    

Věříme, že situaci zvládneme, děkujeme za pochopení přijatých opatření, děkujeme za veškerou podporu, ať to byly dobrovolníky šité a darované roušky, dodávky ochranných pomůcek od státu a kraje, darování finančních prostředků některými zastupiteli města, další podpora v podobě darování ochranných pomůcek a dezinfekce firmami a společnostmi, podpora našich sedmi „statečných“ pracovnic různými dobrotami, ovocem či milými vzkazy, které jim dělaly radost. Seniorům byly darovány knihy a dostalo se nám pomoci v podobě dalších drobností či pozorností.

Velké poděkování patří vedení města a úředníkům městského úřadu, hlavně paní Krčmové za trvalou podporu při krizovém řízení a za dodávky ochranných pomůcek.

Více o nás a z našeho života se dozvíte na facebookovém profilu organizace: www.facebook.com/gcentrummik/ a webových stránkách organizace: www.gcentrummikulov.cz.

Pavel Rous

gcentrum Oslava MDŽ