ČsOL jednota Mikulov k památce osvobození 

Československá obec legionářská jednota Mikulov ve spolupráci s Klubem vojenské historie Pevnost Mikulov a břeclavským Českým svazem bojovníků za svobodu zorganizovala 8. května 2020 připomínku a poděkování našim osvoboditelům.

Pietní akce byla zahájena v obci Starovičky u památníku tankové bitvy. Čestnou stráž zajistili členové KVH Pevnost Mikulov. Předseda ČsOL jednoty Mikulov položil věnec k památníku v podobě tanku T34/85 a stejně tak učinili i ostatní zúčastnění. Dále se akce přesunula na hřbitov v Hustopečích, kde jsou pochováni vojáci Rudé armády (mimo jiné i padlí ze zmíněné tankové bitvy u Staroviček). Na tomto místě se přidali i další lidé. Pamětliví bezpečnostních opatření se spořádaně a v odstupech odebrali k památníku Rudé armády. Zde opět zaujali čestnou stráž členové KVH Pevnost Mikulov. Bylo proneseno poděkování padlým osvoboditelům. Následoval pietní akt spojený s kladením květů. Poté byla oficiální akce ukončena.

Uniformované jádro KVH Pevnost Mikulov se přesunulo do Brna na Ústřední hřbitov. Zde na čestném pohřebišti Sovětské armády jsme zapálili svíčku a postáli s vděkem v duši. Dne 9. května potom byla zapálena svíčka u pomníku v Mikulově.

Podle stavu všech památníků a množství květů a svíček lze konstatovat, že i přes aktuální omezení mezi lidmi přetrvává vděčnost a zájem o oslavu konce války. Přidávají se i mladší ročníky, lidé spontánně dělají, co považují za správné.

Všem zúčastněným jménem Klubu vojenské historie a ČSOL jednoty Mikulov tímto děkujeme.

Helena Novotná, místopředsedkyně KVH Pevnost Mikulov

pamatnik