KVĚTEN v G-centru 

Jaro v plném proudu, pandemie „koronaviru“ na ústupu, vyhlídky na lepší časy „mlhavé“. Byť se může zdát, že jsme „za vodou“, obavy jsou na místě, protože z obecně známých skutečností je tento virus nepředvídatelný a celkem elasticky se i on přizpůsobuje situaci při poškozování zdraví lidí, a to průřezem všech věkových skupin.

Pro naše zařízení bylo důležitým okamžikem datum 25. května, kdy byly pro cílovou skupinu seniorů uvolněny omezující opatření v podobě zákazu návštěv s možností pobytu mimo zařízení sociálních služeb. I přes toto pozitivum nám byly stanoveny podmínky, za jakých jsou návštěvy v domově pro seniory umožněny a pro mnohé mohou být nepříjemné. Dále pokračují částečné úpravy života v domově pro seniory, které neumožňují „plnohodnotný“ a běžný život. Žádáme všechny o pochopení a spolupráci, k tomuto byl vydán pokyn ředitele organizace o pravidlech k provedení návštěv, který je umístěn v příspěvku na facebookovém profilu a na webových stránkách organizace.

Děkujeme touto cestou všem rodinným příslušníkům a známým seniorů v domově, kteří vydrželi dlouhé období od 9. března do 24. května bez možnosti návštěv svých blízkých, což byla jedna z významných nepříjemností, která nás v pobytových sociálních službách potkala.

Týden před zrušením omezujících opatření jsme využili nabídky společnosti Artists 4 Children, z. s., která nám nabídla vystoupení zpěvačky a herečky Báry Hrzánové s hudebním doprovodem. První termín 4. května organizačně nevyšel, ale v pondělí 18. května odpoledne vše „klaplo“ a paní Bára potěšila přítomné seniory nejen zpěvem, ale také drobnými dárky a popovídáním si s nimi. Děkujeme a bylo nám přislíbeno, že se ještě někdy vrátí, neboť se jim u nás líbilo! Z reakcí seniorů byla ke slyšení spokojenost a minikoncert se jim také líbil.

Budeme věřit, že se blýská na lepší časy, za dlouhé dny, týdny a měsíce omezujících opatření se nám v pobytových sociálních službách podařilo uchránit seniory od nákazy. Pracovníci terénní pečovatelské služby, kteří v náročném období zajišťovali pro potřebné sociální služby, své úkoly také zvládli a v „první linii“ obstáli. Děkuji spolupracovníkům za obětavou práci a přeji všem hlavně zdraví! 

Opakovaně děkujeme všem za podporu a pochopení v období „koronavirové“ krize, věřme, že se nám bude dařit žít bez stínu další pandemie. Přejeme příjemné jarní dny!

Více o nás a z našeho života se dozvíte na facebookovém profilu organizace: www.facebook.com/gcentrummik/ a webových stránkách organizace: www.gcentrummikulov.cz.

Pavel Rous

G centrum 01

G cenrum 02