Senioři České republiky, z. s. základní organizace

Začínáme (pomalu, ale jistě) žít.

18. 5. se otevřelo CVČ. Hned pro členy výboru a úsekové důvěrníky. Jinak vše, co bylo plánováno, bylo zrušeno. Vzhledem k tomu, že Zpravodaj vychází jen jedenkrát měsíčně, je pro ty, kteří nemají přístup na internet jediná možnost, jak se dozvědět o nenadále oznámených akcích, SLEDOVAT VÝVĚSKU. Údaje ve Zpravodaji mohou být zastaralé, protože situace se mění každým dnem.

Tak třeba vycházku s hůlkami si paní Sekaninová naplánovala na 3. 6., ale Zpravodaj vyjde až 4. 6. Přesto doufáme, že zájemci se dostavili v 10 hodin k Dřeváku u Billy, aby pak došli k Portz Inslu, přesvědčit se, jak vypadá cihlový most těsně před dokončením. Kdo to nestihl, bude mít možnost zúčastnit se slavnostního otevření. Jen je třeba sledovat, kdy to bude oznámeno.

Další vycházka bude 1. 7. do Bavor, sraz u CVČ v 10 hodin. Ještě před ní je naplánovaná vyjížďka na kolech na 16. 6. v 10 hodin, paní Svozilová bude čekat na účastníky u Dřeváku a pojede se směrem na Nový Přerov.

Vidíte, že se soustřeďujeme hlavně na venkovní aktivity. Čtvrteční dopolední cvičení s p. Žaludovou začalo 28. 5. vycházkou do okolí Mikulova a bude takto pokračovat i v červnu každý čtvrtek v 9 hodin. Ve čtvrtek odpoledne bude od 4. 6. v 17 hodin JENTAK rovněž venku se cvičením v atriu. Pondělní jógová cvičení už se do prázdnin zahajovat nebudou. Začne se až v říjnu.

Snažili jsme se zorganizovat besedy, o které nás koronavirus připravil. Někdy se to podařilo, jindy ne. Fenomén Baťa s paní Jitkou Sobotkovou bude až v září. Zato ve dva úterky, 9. a 16. 6., se besedy uskuteční.

9. 6. v 16 hodin přivítáme v CVČ paní Irenu Kolkovou s tématem Zdraví z přírody. O týden později proběhne odložená beseda o květnu 1945. Pan ředitel Svoboda by nás rád přivítal 16. 6. v 15 hodin v archivu. Ovšem může se stát, že archiv bude mít přísnější kritéria, pak by to bylo u nás v CVČ.

S nouzovými opatřeními jsme přišli i o dílničky. Takže 29. 6. v 15 hodin bude v CVČ dílnička. Nezapomeňte si donést dostatek papírových trubiček. Další až po prázdninách.

Zrušeny jsou zájezdy do Čachtic, Velkého Meděru a Schlosshofu. V jednání jsou Vysoké Tatry. Další zájezdy by se už snad mohly uskutečnit, nenastane-li nečekaná změna. Budete včas informováni. Počítáme také s osvědčenými výlety babiček s dětmi. Ovšem souvisí to s otevřením některých objektů, buďte trpěliví.

2. 7., v dalším Zpravodaji, budou přesné informace. A znovu připomínám: sledujte vývěsku.

Na poslední chvíli se podařilo zajistit na 22. 7. výlet babiček s vnoučaty do Pasohlávek s vyjížďkou novou lodí. Protože je nutná rezervace autobusu i lodě, je třeba, abyste se přihlásili co nejdříve (nejpozději do 20. 6.) p. Vlčkové na tel.: 721 998 712 a 7. 7. zaplatili jízdenku na loď. Senioři 70+ a děti od 4 do 18 let platí 70 Kč, dospělí 120 Kč, rodinné jízdné pro 2 dosp.+ max. 3 děti činí 340 Kč. Zvažte, co a jak bude pro vás výhodnější. 

Dobromila Vlčková