Klub seniorů informuje 

Konečně nastal ten den, kdy nám vedoucí Centra pro volný čas v našem městě paní Magdalena Krčmová oznámila, že od 18. května bude centrum na Vrchlického ulici opět otevřené. Pro ty méně trpělivé to byla opravdu vynikající zpráva. I když jsme všichni rádi, že se situace pomalu vrací do normálu, musíme být velmi opatrní, nic neuspěchat a i nadále dodržovat všechna hygienická opatření. Prognostici varují, že může přijít i druhá vlna této celosvětové pandemie. Věřím však, že to společně zvládneme!

Chci poděkovat všem našim členům, kteří tuto nelehkou a mimořádnou situaci za pomoci rodinných příslušníků a obětavých přátel zvládli, drželi pospolu a navzájem si pomáhali. Všem přeji pevné zdraví a věřím, že i nadále si zachováme tolik potřebný pozitivní přístup.

Činnost našeho klubu byla tedy opět zahájena dne 18. května, a to úklidem naší klubovny po malířích. Sešlo se nás celkem osm k uvedení klubovny do původního stavu. Všechny naše dámy poctivě pracovaly celé dopoledne a odcházely domů teprve tehdy, až se vše jen blýskalo. Jmenovité poděkování patří těmto našim členkám: paní Marii Babicové, Martě Gregorové, Boženě Karáskové, Karle Kováčové, Štěpánce Moravcové, Vlastě Šagátové a Martě Zbořilové. Vám všem vřelé díky!

Toho dne se také sešlo vedení Klubu seniorů v našem městě, aby připravilo a pozměnilo plán našich akcí na další období tak, aby se pravidelná činnost mohla pomalu rozvíjet.

Dne 19. května se také poprvé od uzavření centra sešli členové pěveckého sboru při KS, aby se nejen přivítali, zavzpomínali a také po dlouhé době si společně zazpívali. I když to úterní odpoledne jsme se nesešli všichni, promýšleli jsme, co budeme připravovat a co je možné udělat a co ne. Také jsme už začali sestavovat kulturní program na Družební setkání se zlínskými seniory v měsíci září. Říká se, že štěstí přeje připravenému, a to je také krédo členů pěveckého sboru.

Senioři, pozor!

První společnou akcí pro všechny naše členy bude beseda a vycházka na Kopeček s proboštem Pavlem Pacnerem a to 27. 5. Sraz u hrobky.

Akce (skutečné) v měsíci červnu:

10. 6.               Zájezd Žďár nad Sázavou a Zelená Hora

Odjezd v 7.00 hodin z již tradičních stanovišť (první zastávka u bývalých stavebnin Burcin). Můžete se přihlásit buď každé pondělí dopoledne nebo každé úterý odpoledne, také telefonicky na čísle: 723 715 533. Vybíráme 300 Kč.

17. 6.               Zábavné odpoledne ve 14.00 hodin – sál centra

                        K tanci a poslechu bude hrát Rytmik z Dolních Kounic.

24. 6.               Posezení ve vinném sklípku ve 14.00 – Pavlovská 83

V měsících červenci a srpnu budeme každé úterý od 14 hodin opékat v atriu Centra pro volný čas na Vrchlického ulici. Špekáčky, párky a dobrou náladu s sebou!

Na všechny tyto akce srdečně zveme všechny naše členy a další příznivce!

 Libuše Danielová   

klub senioru

Ze Sletu čarodějnic roku 2019 (letos se nemohl konat)