Klub seniorů informuje

Otevřením Centra pro volný čas v našem městě dne 18. května se činnost našeho Klubu seniorů pomalu začala vracet do normálu.

Nejprve se začali setkávat členové Dámského klubuPěveckého sboru při KS a také dámy ze Cvičení žen seniorek pod vedením paní Vlasty Žaludové.

První společnou akcí byla dne 27. května Vycházka na Svatý kopeček s panem proboštem Pavlem Pacnerem. To krásné slunné odpoledne se početná skupina našich členů s panem proboštem vydala k cíli naší vycházky. Pro mnohé z nás byl tento výšlap značně namáhavý, ale s vypětím sil jsme to nakonec všichni zvládli. Prohlédli si kapli, pobesedovali s panem proboštem a vydali se zpět k domovu druhou a méně náročnou cestou. Vycházka se opravdu vydařila a pan probošt byl jako vždy opravdu skvělý. Panu Pavlu Pacnerovi z celého srdce moc a moc děkujeme za jeho velkou ochotu a obětavost. Velké díky!

Další krásnou společnou akcí byl Výlet do Žďáru nad Sázavou, Zelenou horu a do Polné, a to 10. června. I když ten den nám počasí zrovna moc nepřálo, náladu to rozhodně nikomu nepokazilo.

První naše zastávka byla přímo v samém srdci Vysočiny, a to na Zelené hoře, kousek od Žďáru nad Sázavou. Návštěva poutního kostela sv. Jana Nepomuckého opravdu stála za pozornost. Budova patří mezi vrcholná gotická díla architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. Pro všechny zúčastněné to byl opravdu nevšední zážitek.

Po vynikajícím obědě jsme navštívili architektonickou perlu Ditrichštejnů v Polné, a to děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Tato monumentální stavba je jednou z dominant města. Triumfální oblouk mezi hlavní lodí, obdivuhodná štuková výzdoba interiéru a především zrenovované Sieberovy varhany z roku 1708 nás všechny ohromily a uchvátily.

Všichni jsme odjížděli domů nadšeni a spokojeni. Výlet se opravdu vydařil!

Vedení Klubu seniorů děkuje vedoucí zájezdu paní Martě Zbořilové a Marii Babicové a také manželům Zichovým na Valtické uliciza kontakt na restauraci Táferna na Zelené hoře. Děkujeme! 

Další milou akcí bylo dne 12. června Výjezdní zasedání členů pěveckého sboru při KS do vinného sklípku na Pavlovské 83, kde také pět členů pěveckého sboru oslavilo životní jubileum. I tato mimořádná akce se vydařila a všichni zúčastnění na ni budou jistě ještě dlouho vzpomínat.

Pozadu nezůstala ani vedoucí Cvičení žen paní Vlasta Žaludová. Uskutečnily se dvě vycházky, a to na první palouček na Kopečku, zámecké zahrady, a také výlet do Lednice. Její ochoty a neskonalé obětavosti si moc vážíme a oceňujeme ji. Vlasti, velké díky!

Dne 17. června se konala další pěkná akce, a to Zábavné odpoledne, ale o tom až v příštím čísle Mikulovského zpravodaje.

Senioři, pozor!

Připomínám, že každé úterý od 14 hodin v atriu Centra pro volný čas v měsících červenci a srpnu budeme opékat špekáčky a párky. Těšíme se na vás!

Vedení Klubu seniorů blahopřeje našim členům, a to paní Valerii Eliášové a panu Mirku Popovskému, kteří se v měsíci červenci dožívají významného životního jubilea. Přejeme jim pevné zdraví, hodně spokojenosti a životního elánu. BLAHOPŘEJEME!

Libuše Danielová    

klub seniorů

Foto: Vycházka na Svatý kopeček s panem proboštem