Senioři České republiky, z. s. základní organizace

Letní program

Léto nám začalo s možností shromažďovat se, a to především při pohybových aktivitách. Každé čtvrteční dopoledne probíhá cvičení žen s Vlastou Žaludovou, ať už pěšími výlety do okolí či cvičením ve společenském sále. Jiná skupina žen (i mužů) tráví čtvrteční podvečery cvičením JENTAK v atriu na strojích a bude tomu tak celé prázdniny. K tomu patří i posezení u grilu a hlavně pravidelná péče o trávník. Cyklisté si zajeli s p. Svozilovou 16. 6. do Nového Přerova.

P. Sekaninová organizuje vycházky nordic walking: 4. 6. se byly téměř tři desítky chodkyň a chodců podívat na nový most u Port Inselu, 1. 7. si zašli do Bavor.

Pro rozvoj ducha se uskutečnily dvě odložené besedy z koronavirového období. 9. 6. nás navštívila Irena Badalíková z Drnholce a předvedla nám léčivé přípravky čínské medicíny, o které projevila zájem zhruba polovina přítomných. Již řadu let spolupracujeme s ředitelem ze SOA v Mikulově. Začínali jsme návštěvami pruského hřbitova, později jsme přešli na prezentace v budově archivu většinou k historickým výročím. Poslední dobou nám, bohužel, kazí akce nepříjemné nehody (úraz, havárie, koronavirus), takže se přesouvají termíny a místa konání. Proto jsme např. osvobozovali Mikulov až po 75. výročí, tedy místo plánovaného května až 16. 6. a nikoli v archivu, ale u nás v CVČ. To však nemělo vliv na zájem členů. Na podzim snad už se setkáme v archivu u příležitosti výročí kardinála Ditrichštejna.

Také pilné členky z dílniček se mohly konečně 29. 6. sejít, aby s p. Porubskou dokončily výrobky z papírových trubiček.

 Aktivity v červenci

Každopádně se nebudou blížit k nule. Pokračují již zmiňovaná čtvrteční JENTAK od 17 hodin. Jsou akce, které mají již pevný, delší dobu plánovaný termín, ale jsou i jiné, které se mohou zčistajasna objevit. Může to souviset i se zvraty počasí. Vy, kteří dostáváte operativně zprávy mailem, informujte, prosíme, své známé, kteří jsou odkázáni na dlouhodobé plánování ve Zpravodaji a sledování vývěsky.

Pokud byste měli zájem o tábor Na stará kolena vedený panem Průdkem, máte možnost se zúčastnit tří šestidenních běhů, o kterých získáte informace od p. Holubové na tel. č. 724 574 234. Na podzim s panem Průdkem budou pokračovat tance.

Náhradní akci za zájezd Lichtenštejnové se podařilo zajistit na 10. 7., ovšem jinak. Navštívíme s průvodkyní p. Uhrovou kostel v Poštorné. Pojedeme linkovým autobusem 585 přes Valtice (bez přestupu, ale pozor: trasa tohoto spoje vede od parku přímo na ul. Valtickou). Od parku odjíždíme ve 12.52 není nutno se přihlašovat.

V dalším týdnu si zopakujeme výlet bez přihlašování 14. 7. opět přes Valtice, tentokrát ve 13.21 od parku. Spoj jede klasickou trasou MHD, takže ve 13.35 odjíždí z ul. 22. dubna. Ve Valticích je rychlý přestup na linku 555, kterou pojedeme na zastávku Valtice-celnice. Méně zdatní chodci se spokojí s výstupem na Reistnu a mohou se vrátit zpět busem v 15.06. Ti zdatnější mohou s p. Porubskou absolvovat Stezku bosou nohou do Schrattenbergu a zpět. Pro ně je návrat z Valtic po 17. nebo 18. hodině.

Na obě výše uvedené akce je možné vzít vnoučata.

Samozřejmě jedou s námi 22. 7. do Pasohlávek autobusem 105 od parku v 10.48, který je v Pasohlávkách v 11.09. Loď odjíždí ve 12 hodin na okružní plavbu, jež trvá 55 minut. Bohužel to není plánovaná velká nová loď, ta nemá ještě v obci vybudované masivní přístaviště. To je jen u Merkuru, kam zas nemáme autobusové spojení. Komu by to vadilo, musí si tam zajet za rok. A ještě důležitá věc. Jsou přihlášeny tři desítky účastníků, což je v turistické sezoně na linkový autobus příliš. Proto všichni mimomikulovští, kteří byste jeli k parku autem, jeďte přímo až do Pasohlávek a čekejte nás u přístaviště. Návrat autobusem zpět je buď hned ve 13.40, nebo 14.04, případně podle zájmu i později každou půlhodinu. Vše dohodneme 7. 7. po čtrnácté hodině při placení.

Dobromila Vlčková

Seniori CR