ČERVEN v G-centru

Závěrečný měsíc první poloviny roku jsme prožili ve „stínu“ koronaviru, byť se nám v opatřeních ulevovalo, tak k jisté bezstarostnosti z počátku března to mělo moc a moc daleko.

Život seniorů v pobytových sociálních službách byl stejný jako v měsících předcházejících. Nařízení Ministerstva zdravotnictví, která jsou pro organizaci – poskytovatele sociálních služeb – závazná, nedovolovala společná setkání, omezení se vztahovala na používání ochranných ústenek, dodržování vzdálenosti apod., což jsou nepříjemnosti a na dobré náladě seniorům nepřidají. 

Také návštěvy do konce měsíce probíhaly v „režimovém stavu“, což nebylo příjemné pro návštěvníky a ani personál organizace. Ale věříme, že s příchodem července a při pozitivně se vyvíjející situaci „nákazy – nenákazy“ se budeme vracet do běžného způsobu života. 

Pandemie koronaviru nám i v tomto měsíci bránila v našich plánech, nemohl být uskutečněn výlet se seniory do centra města, neproběhla obvyklá setkání s dobrovolníky, farářem a také společné aktivity. 

Přejeme krásné léto, žádné komplikace a těšíme na blízký návrat do normálu.

Více o nás a z našeho života se dozvíte na facebookovém profilu organizace: www.facebook.com/gcentrummik/a webových stránkách organizace: www.gcentrummikulov.cz.

Pavel Rous