Národy Podyjí  představí publikaci „Sousedé“

Před dvěma lety jsme na Festivalu národů Podyjí zamýšleli představit pozoruhodnou publikaci Sousedé, knihu o společných česko-rakouských dějinách. Německé vydání se však pozdrželo, uspořádali jsme alespoň besedu s jejími českými i rakouskými koordinátory a autory.

Po německém vydání vyšlo letos konečně i české, takže jsou na světě obě a v letošním ročníku Festivalu se ke knize v pátečním festivalovém programu tedy vrátíme. Zájemci budou mít příležitost nejen s koordinátory obou zemí besedovat, ale především vzít hotovou – českou i německou – knihu do ruky, prolistovat, vyptat se, diskutovat, zakoupit.

Kniha je v mnoha ohledech výjimečná. Nezrodila se z úradku historiků, ale z iniciativy obou občanských společností. Nebyla financována z akademických grantů; složily se na ni tři rakouské země, dva české kraje, ministerstva školství a zahraničí obou zemí a rakouský Fond budoucnosti. Kapitoly nepsali jednotlivci, ale dvojice vždy českého a rakouského autora. Dvacet sedm historiků z obou zemí na ní pracovalo pět let.

Je určena široké čtenářské obci. Jazyk je srozumitelný a na více než 400 stránkách obsahuje 282(!) fotografií a ilustrací. Věnuje se především období od rozchodu spojeného se zánikem monarchie 1918 do opětného spojení v Evropské unii 2004, ale zahrnuje i přehled od středověku po první světovou válku, život v pohraničí, kulturní prolínání a vzájemné stereotypy. Český čtenář nemá k poválečnému období mnoho na vybranou, takže mu vyplňuje i bílá místa ve vlastních dějinách.

Besedy v Konventu 17. července od 17 hodin se zúčastní rakouská koordinátorka publikace Hildegard Schmoler a český koordinátor Václav Šmidrkal, oba z akademií věd.

Přemysl Janýr, člen spolku

image1