Z naší přírody - červenec

Polní drahokamy

Dávno je pryč doba, kdy byl kraj pod Pálavou pokryt jemnozrnnou mozaikou políček, mezí, pastvin a louček, oddělených solitérními stromy a drobnými porosty křovin. Taková krajina byla přívětivá i pro řadu druhů polních plevelů, které jsou zde dnes velmi ohrožené, nebo dokonce vyhynulé – například hořinka východní, hrachor pačočkový, koukol polní nebo kravinec španělský. Zřídka nás potěší cihlová červeň hlaváčku letního a ještě mnohem méně často rudá červeň hlaváčku plamenného. Modrými kvítky zdobí půdu rozrazily perský, rolní a občas i trojklaný, vzácná drchnička modrá a hojná drchnička rolní, která může být i červená. Velmi zřídka se žlutí zableskne křivatec rolní, smetanově kvete čistec roční. Některé zajímavé druhy plevelů dnes na Pálavě a v jejím okolí už najdeme pouze na svazích průběžně erodujících teras nebo v ochranných pásmech rezervací, která se pravidelným podmítáním udržují v počáteční fázi sukcese, a může se zde tak vyvíjet vegetace teplomilných úhorů, hostící např. černuchu rolní, hojník chlumní, lněnku rolní, úporek pochybný, vrabečnici roční a zběhovec trojklaný.

Helena Prokešová

Správa CHKO Pálava

Foto: Zběhovec trojklaný, černucha rolní, vrabečnice roční a úporek pochybný (foto Kryštof Chytrý)

priroda cervenec