Klub seniorů informuje

Druhá polovina měsíce června byla v Klubu seniorů v našem městě rovněž bohatá na činnost. Uskutečnilo se plno krásných akcí, na které budou všichni zúčastnění hodně dlouho vzpomínat.

Dne 17. června ve 14 hodin se v sále Centra pro volný čas konalo Zábavné odpoledne. Ve svém středu jsme po delší době moc rádi přivítali milé a vzácné hosty, a to místostarostku Sylvu Chludilovou a dva zastupitele města, a to zástupkyni ředitele ZŠ Pavlovská paní Hanu Míčkovou a pana Jaromíra Crhana. Kulturní program připravený členy pěveckého sboru byl průřezem akcí, které se z důvodu uzavření centra nemohly uskutečnit, jako Josefská zábava, Slet čarodějnic a jiné. K tanci a poslechu nám hráli naši chlapci z Dolních Kounic. Nechyběly ani vynikající chlebíčky z dílny členek pěveckého sboru, dobré kafíčko a další dobroty.

Vedení Klubu seniorů děkuje členům pěveckého sboru za stylovou výzdobu sálu, výrobu chlebíčků, péči o naše seniory, úklid po akci, ale především za krásný a vtipný kulturní program. Také děkuje manželům Popovským za velkou pomoc, ochotu a obětavost. Poděkování patří i všem těm, kteří jakkoli přispěli ke zdárnému průběhu této milé a krásné akce. Z celého srdce všem moc a moc děkujeme!

Další pěknou a tradiční akcí bylo Posezení ve vinném sklípku konané dne 24. června. To odpoledne bylo mimořádně velké horko, ale ve sklípku bylo příjemně. Všech čtyřicet přítomných členů našeho klubu se velmi dobře bavilo. Milým zpestřením této krásné akce bylo vystoupení členů pěveckého sboru při KS.

Vedení Klubu seniorů děkuje nejen členům pěveckého sboru za krásný kulturní program, ale především paní Marii Babicové, Martě Zbořilové, Martě Gregorové a celé řadě dalších, kteří připravovali občerstvení a také veškeré dobroty a pochutiny, které jednak na tuto akci věnoval náš klub, ale také další přítomní členové. Děkujeme všem našim dámám, které napekly koláče, buchty, rolády a jiné. Velké díky!

V měsíci červenci už jsme začali v atriu centra opékat špekáčky, párky a jiné. Také jsme si samozřejmě zacvičili. Poděkování patří těm, kteří pomáhají s přípravou na akci a také přinášejí různé pečivo, ovoce a zeleninu. Jmenovité poděkování patří: paní Marii Babicové, Ludmile Šiprové, Martě Zbořilové, Jitce Mičkové, Štěpánce Moravcové, Karle Čermákové, Růženě Vávrové a panu Zdeňku Strnadovi. Díky!

Členové našeho pěveckého sboru a mnozí další se také setkali dne 15. července na terase U Bártů. Někteří naši členové měli ještě poukazy z tomboly, konané v měsíci březnu, a ostatní se přidali. I když nám počasí moc nepřálo, krásné deštníky to vylepšily! Děkujeme paní Iloně Žižkové Vágnerové a jejímu manželovi panu Igoru Žižkovi za milé přijetí! Bylo to opravdu přátelské setkání!

Připomínám všem našim členům, že každé úterý od 14 hodin se setkáváme v atriu centra, opékáme a také si zacvičíme. Neseďte doma a přijďte mezi nás!

Vedení Klubu seniorů přeje všem našim členům, kteří kamkoli pojedou především pevné zdraví a pěkné zážitky! Užijte si to!

Libuše Danielová   

klub duchodcu

Vystoupení členů pěveckého sboru ve vinném sklípku