Senioři České republiky, z. s. základní organizace + foto seniori CR

Jak jsme ukončili 1. pololetí?

 Neočekávaně aktivně. Nepodařilo se sice realizovat žádný z plánovaných zájezdů kvůli omezením, ale poradili jsme si a nahradili je jinak.

Převažovala péče o tělo. Každý týden dopolední cvičení žen ve čtvrtek, týž den odpoledne JENTAK v atriu, spočívající v tréninku i grilování, ale také v péči o trávník. Zde patří velký dík paní Sekaninové za zapůjčení sekačky a pánům Holubovi, Strašilovi a Trpišovskému, kteří se střídali při sekání trávy. S velkou účastí se uskutečnila vycházka na Portz Insel (nově opravený most se slavnostně otevíral 13. 7.). Za velikého horka a účasti dvaadvacect členů došli naši turisté 1. 7. do Bavor, kde je čekalo pohoštění připravené tamními členkami.

Započali jsme s cyklovýlety, vedenými paní Svozilovou (poprvé to bylo do Nového Přerova s dvanácti cyklisty), a budeme v nich pokračovat celé prázdniny, jakož i s tréninky v atriu.

V den, kdy teploty dosáhly nejvyšších tropických hodnot, jsme po poledni jely přes Valtice na výlet do Poštorné prohlédnout si kostel Nanebevzetí Panny Marie. Je to méně navštěvovaná, ale významná památka LVA. Necelé dvě desítky účastnic byly okouzlené originalitou interiéru, jen zájem o věž se 192 schody v tom horku pohasl.

Za další čtyři dny jsme opět jely směr Valtice se dvěma cíli. Menšina se těšila na prohlídku nově upravené bylinkové zahrady. Nezklamala. Převážná většina zajela až pod Reistnu a vydala se pod vedením p. Porubské na Stezku bosou nohou do Schratenbergu a zpět. Věděly jsme, že sympatický vláček už několik let nejezdí, ale vnoučata již povyrostla, tak to byl spíš trochu problém pro babičky. Řešily ho vynecháním některých částí trasy, zato však mnohé navštívily navíc vyhlídku na Reistně a Muzeum železné opony pod ní. Nikdo nebyl nespokojen.

Začínáme dostávat náhradní termíny za zrušené pobytové zájezdy. Pro Piešťany to je od 28. 10. do 2. 11. Přihlášení již byli obesláni a obnovili svůj zájem. Případné dotazy zodpoví paní Holubová na tel.: 724 574 234. Tatry se uskuteční v příštím roce, stejně tak Teplice. Za zrušený Egypt máme voucher, který můžeme uplatnit do různých destinací. Peníze se vracet nikomu nebudou. Jsou známé již termíny na rekondiční pobyty v Sezimově Ústí. Leden s vlastní dopravou, březen, květen, červenec a říjen jako obvykle s odvozem autobusem. Ceny jsou od 4 900 do 5 700 Kč podle sezóny. Bližší informace opět u p. Holubové.

Program výletu do Znojma: návštěva hradu a tří výstav. Pro děti velmi přitažlivý Život aristokratických dětí, pro dospělé Tradice jedné hranice, což není politika, ale folklor a pro fajnšmekry Šatovské sklo. Vše se dá zvládnout do poledne. Pak je volný program. Děti se jistě rády projedou silničním vláčkem, jenž odjíždí od hradu ve 13.20 nebo navštíví radniční věž či znojemské podzemí. Návrat individuálně, vlak do Mikulova odjíždí vždy několik minut před celou hodinou.

Přehled (nejen) prázdninových akcí

Cyklovýlety budou 11. 8., 26. 8. Sraz vždy v 10 hodin u „Dřeváku“.

Výběr za zájezdy 4. a 18. 8., 1. 9. v CVČ.

Výlet babiček s vnoučaty (i bez nich) do Znojma se uskuteční 12. 8. vlakem. Odjezd z Mikulova v 8.02, není nutno se přihlašovat.

Zájezd do Jiříkova a Šternberku nemá změnu termínu a je 9. 9. Je třeba zaplatit nejpozději 18. 8., ale co nejdříve potvrdit účast, aby mohli být uspokojeni případní dosud nepřihlášení zájemci.

Máme ještě v plánu výlet do Úval s návštěvou penzionu Daniela, čekáme na volný termín. Několikrát odložený zájezd (výlet do Brna s Mgr. Czajkovským) bude koncem září, dle jeho možností. Zájemci o obě poněkud nejisté akce se hlaste na tel.: 721 998 712 paní Vlčkové do 13. srpna.

Nakonec neuvěřitelná zpráva. Již nikdy se žádné naší akce nebude moci zúčastnit činorodý Jan Doboš, náš člen a dobrý člověk.

Dobromila Vlčková

seniori

Výlet do Poštorné