Darovali jsme archivní materiál Památníku národního útlaku a odboje

Dne 26. června proběhlo v Moravské zemské knihovně předání materiálů hodných archivace týkajících se vězně koncentračního tábora Dachau Rudolfa Dostála. Předány byly dále oficiální vyhlášky a nařízení Protektorátu Čechy a Morava. Materiály budou zařazeny do sbírek a expozic Památníku národního útlaku a odboje Panenské Břežany. Zde budou dle dohody uloženy a taktéž zpřístupněny v elektronické podobě i badatelům.

Předání materiálů bylo smluvně ošetřeno, čímž se zabezpečila patřičná péče o tyto doklady minulosti.

Jak došlo ke vzniku této akce? KVH Pevnost Mikulov kromě správy objektu MJ-S 29 a jeho expozic či zabezpečení uniformované účasti na pietních akcích sbírá podklady pro vlastní publikační činnost k tématu nejen československého opevnění, ale i k období druhého odboje a československým legiím. Při této činnosti se někdy podaří zachránit materiály a artefakty, které by jinak skončily v odpadu nebo byly pro další generace jinak ztraceny.

Pro předaný materiál z depozitu KVH Pevnost Mikulov jsme hledali partnera, který by zajistil dlouhodobé uchování a též zpřístupnění. Úkolem výběru pro tento účel byla pověřena místopředsedkyně Klubu magistra Novotná. Díky zkušenostem z předchozích bádání vyhodnotila, že adekvátním partnerem v této záležitosti bude právě Památník národního útlaku a odboje se sídlem v Panenských Břežanech. Iniciovala zkontaktování, jednání i předání materiálu s tím, že do budoucna bude vystupovat v jako kurátor tohoto daru a bude se tedy dále zajímat, jak se s ním nakládá. Za KVH Pevnost Mikulov se předání a smluvního zakotvení zúčastnil předseda Klubu T. Langr a místopředsedkyně magistra H. Novotná. Za Památník národního útlaku a odboje přijeli materiály převzít inženýr J. Piller a magistra H. Bílková, vedoucí pracovníci. Děkujeme tímto za převzetí materiálů a péči o ně s cílem dlouhodobého uchování a přispění k poznání historie. Také děkujeme městu Mikulov za trvalou podporu naší práce.

Zvláštní poděkování patří za darování materiálů synovi pana Rudolfa Dostála - inženýru Jiřímu Dostálovi. Děkujeme též za pohotovou záchranu protektorátních dokumentů členu KVH Pevnost Mikulov inženýru R. Langrovi.

Za KVH Pevnost Mikulov předseda T. Langr

masky