Senioři České republiky, z. s. základní organizace

Horka nás neodradila

Největší letní akcí byly Pasohlávky – výlet lodí po přehradě. Nejen babičky, ale i dědečkové, vnoučata i pravnoučata, sem tam nějaká maminka. Loď jsme beze zbytku naplnili a jeli okružní hodinovou jízdu Pasohlávky – Pasohlávky. Plavba byla komentovaná, a i my „místní“ jsme se dozvěděli nějaké novinky, viděli jsme kritizované mosty, ať již provizoria nebo ve výstavbě. U Merkuru kotvila nová velká loď Munot, byla právě den před certifikací, ale bude letos jezdit jen večerní plavby od Merkuru k Merkuru. Až v příštím roce vybudují velké přístaviště v Pasohlávkách, tak si v jiném gardu můžeme k velké radosti dětiček výlet zopakovat. A spojit to s Bránou do Římské říše.

Tam jsme byly o týden později, v podstatě ty, které už měly od loňska za sebou přednášku s dr. Vlachem a výlet s ním na Hradisko po naučné stezce. Neškodilo si vše zopakovat. Expozice je perfektně zpracovaná v nejmodernějším duchu se spoustou interaktivních prvků a her, takže si vnoučátka užijí. Osobně jsme se tentokrát s dr. Vlachem nesetkaly, ale je autorem všeho kolem.

Výlet do Znojma byl opět v horku, tentokrát ne linkovým autobusem, ale vlakem, takže nemuselo být žádné přihlašování a žádosti na Kordis Brno. Bylo trochu napínavé, kdo na nádraží přijde. Desítka babiček, jeden dědeček a jedno vnouče. To se těšilo samozřejmě na vláček. Dědeček zase na věž a do podzemí. Všichni jsme absolvovali prohlídku hradu s průvodcem a samostatně tři výstavy. Každý setrval déle na té či oné, podle zájmu. Individuálně jsme se vraceli domů po absolvování občerstvení a prohlídek města. Je to tak mnohem lepší než přeorganizované, dlouho objednané a striktně plánované společné akce.

Ještě těsně před uzávěrkou Zpravodaje jsme si takto udělaly (bez dědečků a vnoučat) výlet linkou do Úval. Už potřetí, protože se nám tam předtím tolik líbilo. Tentokrát jsme si prohlédly celý areál Villa Daniela včetně bazénu. V krásném romantickém prostředí jsme v příjemném povídání prožily pár hodin do odjezdu autobusu. Ani jsme nezmokly, k čemuž se chystalo.

Jiná skupina členů se pravidelně každý čtvrtek věnovala v rámci JENTAK tréninku disciplín na sportovní hry seniorů. Výkony jsou zaznamenávané, sledován vývoj a budou podkladem pro výběr družstva pro krajské sportovní hry v r. 2021. O ty letošní jsme kvůli opatřením přišli, tak ať se zaskvíme v plné zbroji.

Ani cyklovýlety neustaly.

Kromě toho nechyběli naši členové, hlavně členky, na celoměstských akcích v Konventu, Eframu, na zámku i na Náměstí. Vždy minimálně desítka.

Plán na září

Konečně bude jeden zájezd, a to ve středu 9. 9.

Autobus vyjede z Perné s přerušením na zastávkách v Klentnici a na Hliništi tak, aby byl v Mikulově u kapličky v 6.30. Kudy pojedeme dál, necháme na řidiči, který má vyzkoušené co nejméně naplněné trasy. Ve Šternberku navštívíme muzeum Expozice času a budeme pokračovat do Jiříkova u Rýmařova, kde v Pradědově galerii budeme mít také možnost občerstvení. Závěrem si prohlédneme arboretum Paseka – Makču Pikču. Předpokládaný návrat do Mikulova kolem 19. hodiny.

Ve čtvrtek 17. 9. bude další z oblíbených výletů do Brna.

Odjíždíme autobusem linky 105 v 9.13 hodin od parku k Ústřednímu hřbitovu a pokračujeme tramvají k tzv. Červenému kostelu. Tam na nás bude čekat Mgr. Petr Czajkowski a projdeme si trasu 2,3 km, kde nás bude informovat o architektonických skvostech na téma Pokus  městský bulvár. Vrátíme se zpět tramvají na Českou a budeme mít individuální program. Doporučena je expozice živých motýlů v pasáži Rozkvět na náměstí Svobody.


21. 9. bude dílnička: doneste si háčkovací přízi, vhodný háček, korálky, jimiž lze přízi provléknout.

Dobromila Vlčková

seniori02

seniori01