Klub seniorů informuje

V měsíci červenci a srpnu se v Klubu seniorů v našem městě žádné velké akce nekonaly.

Každé úterý odpoledne od 14 hodin jsme se pravidelně scházeli v atriu Centra pro volný čas na Vrchlického 11 a opékali špekáčky, povídali si, zpívali, ale také udělali něco pro své zdraví a zacvičili si. Do uzávěrky Zpravodaje se naši členové sešli celkem sedmkrát, a to v celkovém počtu 142 seniorů. Nejméně se nás sešlo dne 14. července, protože ten den panovalo úmorné vedro.

Účast na těchto úterních akcích vždy závisí na počasí. Úmorná vedra mnozí naši senioři velmi špatně snášejí. Kromě jednoho úterního odpoledne, kdy slabě pršelo, se většina těchto akcí konala ve velkém vedru, i když v atriu centra bylo celkem příjemně. Ale touha sejít se s přáteli a přijít tak na jiné myšlenky byla rozhodně silnější. Počet zúčastněných byl však vždy více než dostačující. Ještě nás do konce měsíce srpna čeká jedno opékací odpoledne, a to dne 25. srpna a od měsíce září začne v klubu opět pravidelná činnost.

Lze tedy konstatovat, že všechny tyto opékací akce v tomto roce se mimořádně vydařily. Kromě špekáčků a párků, které si každý přinesl sám, bylo na stolech v atriu centra plno dalších dobrot, které naši členové přinášeli. Byly to nejen výborné koláče, ale i spousta zeleniny a ovoce. Nechybělo ani výborné kafíčko.

Všem těm, kteří se jakkoliv podíleli na těchto přátelských akcích, patří velké poděkování. Velké díky patří zejména paní Marii Babicové, Martě Zbořilové, Marii Fabyniové, panu Zdeňku Strnadovi a celé řadě dalších. Moc si jejich ochoty a obětavosti vážíme a oceňujeme ji!

Členové našeho klubu se během těchto letních měsíců rozhodně nenudili. Někteří byli v lázních, jiní u dětí a někteří také v nemocnici, což nás vždy velmi zarmoutilo. Ale život už je takový a rozhodně už nám není dvacet let!

Skupinka našich členek chodila pravidelně plavat do hotelu Galant v našem městě, do Aqualandu Moravia a také se dne 9. srpna zúčastnila 19. galerijních narozenin galerie Efram, a to autorské výstavy místostarostky města paní Sylvy Chludilové. Všechny přítomné zaujala nejen vynikající díla autorky, ale také hudební doprovod paní Jany Šelle. Byl to mimořádně krásný kulturní zážitek! Paní Sylvě Chludilové děkujeme za milé pozvání!

Také naše město Mikulov, další spolky a organizace připravily na toto období celou řadu opravdu skvělých akcí, koncertů a výstav, kterých se mnoho našich členů v hojném počtu pravidelně zúčastňovalo. I tentokrát bylo rozhodně z čeho vybírat. Děkujeme!

 

Akce v měsíci září:

4. 9.     Plavání v hotelu Galant Mikulov

            Zájemci se mohou hlásit u paní Marty Zbořilové nebo paní Marie Babicové.

9. 9.     Vinobraní v klubu    14.00 hodin    sál centra

Kulturní program připraví členové pěveckého sboru, k tanci a poslechu bude hrát Rytmik z Dolních Kounic.

17. 9.   Družební setkání se zlínskými reniory       14.00 hodin    sál centra

23. 9.   Svátek seniorů v klubu        14.00   sál centra

V kulturním programu vystoupí žáci Národopisného souboru Palavánek a žáci ZUŠ Mikulov. Tentokrát bude hrát pan Miloš Škamrada.

 

Vedení Klubu seniorů blahopřeje našim dlouholetým členkám, a to paní Marii Dufkové, Marii Václavíkové, Ludmile Kolouchové a Marii Komorové, které se v měsíci září dožívají významného životního jubilea. Přejeme jim pevné zdraví, hodně spokojenosti a životního elánu. Blahopřejeme!

Libuše Danielová   

klub senioru