Z naší přírody - září

Perly z rybničního bahna

Září je měsícem, kdy botanici hojně navštěvují obnažená dna letněných rybníků, v našem regionu zejména těch Lednických. Pokles vodní hladiny na rybnících lednické soustavy vždy odhalí velmi specifickou zeminu mírně zasoleného rybničního dna. Tento substrát je bohatě syt na semena různých druhů rostlin, z nichž některé nemohou růst nikde jinde. Dlouhá léta tedy čekají na dně napuštěného rybníka, až opět hladina poklesne. Tehdy začíná botanický svátek, protože poslední údaje o výskytu některých rostlinných druhů na obnaženém dně mohou být celá desetiletí staré. Můžeme zde najít takové vzácnosti, jako jsou slanomilné rostliny bahenka šášinovitá, hvězdnice panonská, komonice zubatá, kyprej yzopolistý, merlík slanomilný, ostřice žitná, rozrazily bažinný a pobřežní a solenka Valerandova. Některé z nich se v okolí pravidelně vyskytují už jenom na blízkém Slanisku u Nesytu. Letnění rybníků je tedy pro tyto druhy nenahraditelným opatřením, které jim pomáhá v naší krajině přežít.

Helena Prokešová

Správa CHKO Pálava

Kyprej yzopolistý (foto Kryštof Chytrý)

zari