Dotace na příměstské tábory

Dům dětí a mládeže se stal úspěšným žadatelem o dotace na Letní příměstské tábory pro roky 2020–2022.

Jedná se o podporu z Operačního programu Zaměstnanost a celková výše dotace je 1 017 562 Kč. Rodiče dětí, kteří se zapojili nebo se budou chtít v příštích letech zapojit do tohoto projektu, mohou očekávat sníženou cenu za příměstské tábory. Účelem dotace je zajištění denní péče o děti v době školních prázdnin formou příměstských táborů, s cílem sladit rodinný a pracovní život osobám z cílových skupin na území MAS Mikulovsko a zlepšit jejich situaci na trhu práce.  

Alena Židelová, ředitelka DDM Mikulov