Klub seniorů informuje

Poslední velkou akcí v měsíci září bylo dlouho plánované Družební setkání se zlínskými seniory v našem městě. To se mělo uskutečnit dne 16. září v sále Centra pro volný čas na Vrchlického ulici. Situace však z důvodu opětovného šíření se koronaviru začala být velmi složitá. Po velkých problémech a i přes strach z nákazy se nakonec tato krásná akce uskutečnila, i když dá se říci, že za pět minut dvanáct.

Senioři ze Zlína toho 16. září přijeli už v dopoledních hodinách a společně si prohlédli Ditrichštejnskou hrobku, krásnou zámeckou zahradu a také naše město. Oběd pro naše přátele se tentokrát podařilo zajistit v restauraci Zámeček.

Společné setkání bylo zahájeno ve 14 hodin v sále centra. Zlínské seniory přivítala místostarostka města paní Leona Alexová a členové vedení KS. Po milém přivítání a předání dárků začal kulturní program obou měst. Nejprve vystoupili naši milí hosté a pak členové našeho pěveckého sboru, kteří rozhodně nezůstali pozadu a v krásném kulturním programu se vyznali z lásky k našemu městu i kraji. K tanci a poslechu tentokrát hráli naši chlapci z Dolních Kounic. Našim milým hostům ze Zlína se u nás tak moc líbilo, že odjížděli až v devatenáct hodin. Bylo to krásné přátelské odpoledne, na které budou všichni přítomní jistě ještě dlouho vzpomínat!

Vedení Klubu seniorů děkuje místostarostce paní Sylvě Chludilové a vedoucí Turistického informačního centra v Mikulově paní Marcele Koňákové, které zajistily pro naše milé hosty ze Zlína bezplatnou prohlídku Dietrichsteinské hrobky, dále místostarostce paní Leoně Alexové za milé přivítání našich přátel a krásné dárky. Také našim chlapcům z Dolních Kounic za pěknou hudební produkci a všem členům našeho pěveckého sboru za moc krásné vystoupení a vzornou reprezentaci našeho města.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na výrobě dárků pro naše přátele ve Zlíně, a těm, kteří upekli koláče, zhotovili pomazánky a přinesli další dobroty na tuto skvělou akci. Velký dík si také zaslouží členky pěveckého sboru za přípravu vynikajícího pohoštění pro všechny přítomné. Stoly v sále centra se pod veškerými dobrotami doslova prohýbaly. Jmenovité poděkování by bylo opravdu hodně dlouhé a patří všem těm, kteří jakkoli přiložili ruku k dílu a tím přispěli ke zdárnému průběhu této tradiční a skvělé akce. Všem z celého srdce moc a moc děkujeme!

Kromě družebního setkání se v měsíci září ještě několikrát sešly členky Dámského klubu, pěveckého sboru a cvičení žen. Začátkem října bylo centrum opět uzavřené až do 5. listopadu.

Pandemie je tu opět! Dalo se to očekávat! Davy turistů, velké množství lidí na všech akcích a nedodržování pokynů se krutě vymstilo. Musíme však vydržet, protože zdraví je přednější!

Přeji všem našim členům i našim přátelům pevné zdraví a pěkný, ničím nenarušený podzim! Zas bude líp!

Vedení Klubu seniorů blahopřeje naší dlouholeté člence a zpěvačce paní Věře Dusilové, která se v měsíci listopadu dožívá významného životního jubilea. Přejeme jí pevné zdraví, hodně spokojenosti a elánu do dalších let!

Plánované akce v měsíci listopadu:

11. 11.             Beseda s velitelem Městské policie Jiřím Hamerníkem, ve 14 hodin, sál centra

18. 11.             Burza, v 9.30 hodin, sál centra, už teď si můžete připravovat věci, které chcete nabídnout!

25. 11.             Kateřinské hody, ve 14 hodin, sál centra, program připraví členové pěveckého sboru, hrát bude p. Škamrada.

Libuše Danielová   

klub senioru

Foto: Setkání s přáteli ze Zlína