Z naší přírody

Až opadá listí z dubu

Pod který druh dubu by měl ve známé pohádce otec vodit čerta, aby zachoval své rodinné štěstí pokud možno trvale? Zatímco ve Středomoří, kde jsou mírné zimy, se můžeme potkat s druhy dubů, které jsou skutečně neopadavé – mají tuhé, zelené listy na větvích po celý rok –, pro naše duby to neplatí. U dubu zimního sice zůstala zachována vlastnost, že alespoň část jeho listů vytrvává na stromě i přes zimu, avšak tyto listy už jsou suché a mrtvé a dříve nebo později opadnou a budou nahrazeny listy novými. Dub zimní díky tomu získal i své jméno. Naproti tomu dub letní opadává téměř celý na podzim a pojmenován byl podle této skutečnosti rovněž. Pro Pálavu typický dub šípák listy na větvích drží také poměrně dlouho, pro jeho odlišení od ostatních dubů je však mnohem důležitější jeho křivolaký růst, rozbrázděná borka a pýřité letorosty. Na Mikulovsku se můžeme potkat ještě s dubem cerem. Je to štíhlý, vysoký strom, který má mnohem užší listy než ostatní druhy dubů a jako jediný z nich má čepičku žaludů hustě porostlou šídlovitými šupinami. Duby jsou světlomilné dřeviny, které dobře snášejí pařezení. Měly proto velkou výhodu v časech, kdy se jihomoravské lesy udržovaly výmladkovým hospodařením. Po skončení tohoto období jich v našich lesích ubylo.

Helena Prokešová, Správa CHKO Pálava

 

priroda listopad

Foto: dub šípák