Klub seniorů informuje

Po uzavření Centra pro volný čas na Vrchlického ulici se činnost členů Klubu seniorů v našem městě zastavila. Všechny plánované akce jsme museli zrušit. A tato situace nadále trvá a je opravdu ve hvězdách, jak dlouho bude trvat. Jediné, co nás drží i teď ve druhé vlně této pandemie při životě, je virtuální setkávání a vycházky do přírody. Voláme si, vyměňujeme si poznatky a zkušenosti a zajímáme se o zdraví a problémy našich seniorů. Nezapomínají na nás ani naši dlouholetí přátelé z řad pracovníků MěÚ, zastupitelů, naši hudebníci a také naši přátelé ze Zlína.

Ne všichni však tuto nelehkou situaci zvládají a myslí pozitivně. Nadávat a hledat vinu všude jinde nám rozhodně nepomůže. Musíme si uvědomit, že život je tak strašně krátký a že jsme tu jen na otočku. Musíme proto dodržovat pokyny odborníků a profesionálů a těšit se na dny úlevy a hlavně zdraví. A ony zase přijdou, věřte mi!

Poslední dobou se necháváme doslova otravovat negativní energií, která se na nás valí ze všech stran. Nějak se, přátelé, z našeho života vytratila prostá radost. Radost z toho, že jsme zdraví my, naše rodina i naši přátelé. Radost z toho, že máme někoho rádi!

I když nevíme, kdy bude této nelehké situaci konec, máme připravené také akce na měsíc prosinec. Co kdyby to vyšlo, že? Naděje umírá poslední!

 

Akce v prosinci 2020:

9. 12.               Akce Šikovné ruce    14.30 hodin, naše klubovna - s naší praktickou dívkou paní Ivankou Šrámkovou budeme vyrábět výrobky se zimní tematikou.

16. 12.             Vánoční posezení u stromečku    14.00 hodin, sál centra
Program:         1. kulturní program členů pěveckého sboru

                        2. blahopřání našim jubilantům

                        3. hudba Rytmik z Dolních Kounic

29. 12.             Silvestrovská merenda    14.00 hodin, sál centra - veselý a vtipný kulturní program připraví členové pěveckého sboru, k tanci a poslechu budou hrát naši chlapci z Dolních
                         Kounic.

Senioři, pozor!

Může se stát, že i v měsíci prosinci bude centrum uzavřeno a nebude se konat ani Vánoční posezení u stromečku. Po dohodě s vedoucí centra paní Magdalénou Krčmovou bychom svolali naše jubilanty a členky vedení by jim popřály a předaly dárečky. Když ani to nepůjde, členky vedení klubu jim přijdou popřát a předat dárečky po telefonické dohodě domů.

O otevření Centra pro volný čas na Vrchlického ulici a konání akcí budete včas informováni, a to jednak telefonicky, tak na naší nástěnce na budově centra.

Upozorňujeme, že dne 13. ledna 2021 ve 14 hodin se v sále centra uskuteční Výroční členská schůze. Bude zajištěn i kulturní program a budou se vybírat členské příspěvky!

Vážení přátelé!

Blíží se konec tohoto roku, a proto je zapotřebí poděkovat všem, kteří mají nemalý podíl na celé řadě vynikajících akcí, které se mohly uskutečnit.

Poděkování patří nejen členům vedení Klubu seniorů a pěveckého sboru, ale i všem těm, kteří nám pomáhali a podporovali nás. Moc děkujeme za velkou ochotu a obětavost naší člence a vedoucí cvičení žen seniorek paní Vlastě Žaludové a také naší praktické dívce paní Ivance Šrámkové. Moc si toho vážíme!

Velké poděkování patří ředitelství MŠ Habánská a Pod Strání, ZŠ Valtická, ZUŠ Mikulov a vedení Národopisného souboru Palavánek .Oceňujeme pomoc a účast na našich akcích pracovníků MěÚ Mikulov, zastupitelů města, ředitelství zařízení Srdce v domě v Klentnici, vedení Městské policie a starosty ze Sedlece panu Mariánu Pánkovi a celé řady dalších. Všem moc a opravdu z celého srdce děkujeme!

Všem výše jmenovaným a také všem našim členům přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost v novém roce 2021!

Libuše Danielová   

klub senioru 11

Foto: Vzpomínky na Kateřinské hody 2019