Adventní zamyšlení

Milí přátelé,

v této zvláštní době se mi ani nějak nechce věřit, že už je tu opět advent.

Čas očekávání. Doba přípravy na příchod někoho velmi vzácného.

Co kdyby mně každé písmeno slova ADVENT připomnělo něco, oč bych se mohl v tomto krásném období více snažit?

A jako AHOJ. Chci více vnímat druhé lidi. I „pouhý“ pozdrav může potěšit.

D jako DĚKUJI. Chci více děkovat, určitě mám za co. Lidem i Bohu.

V jako VĚŘÍM. Chci více věřit, že betlémské dítě, jehož narozeniny se chystám oslavit, přichází na svět i kvůli mně.

E jako EVANGELIUM. Evangelia jsou nejdůležitější částí Bible a přinášejí radostnou zvěst o Ježíši Kristu. Chci více otevírat tuto vzácnou knihu a v ní objevovat dobré zprávy. Těch špatných je totiž všude kolem až zbytečně moc.

N jako NADĚJE. Ani v této době nechci ztrácet naději. Naději v Život s velkým „Ž“. Naději, kterou mi přináší betlémské dítě.

T jako TRPĚLIVOST. Chci mít více trpělivosti s druhými lidmi i sám se sebou. To je hodně těžká výzva.

Milí přátelé, přeji nám všem – i přes všechny těžkosti a problémy – požehnaný advent, abychom mohli s radostí oslavit Ježíšovo narození. Přeji nám všem opravdovou radost, protože tím nejvzácnějším darem, který je nabízen každému z nás, není něco, ale Někdo.

Pavel Pacner

 ACB92236 B1E0 4795 8C4F 8F3B28F4FFD7