Sanace svahu na ulici 22. dubna a Nová

Město Mikulov započne s druhou etapou stabilizace svahu mezi ulicemi 22. dubna a Nová. První etapa proběhla již v roce 2017 a sestávala v zajištění chodníku a komunikace na ulici 22. dubna.V druhé etapě budeme provádět sanaci svahu pomocí dvou opěrných zídek za bytovým domem Nová 19 a 21, dále se vrhneme na drenáž pro odvod dešťových vod a zrealizujeme i sekundární stabilizaci svahu výsadbou nízkých stromů a keřů. Nejvíce vás asi zajímá, kdy bude hotovo. Realizaci projektu zahájíme již tohle pondělí 22. února a předpokládaný konec prací je naplánován o 4 měsíce později, tedy 22. června tohoto roku. Počítáme s investicí ve výši 3 800 000 korun.A na závěr, prosíme, dejte si pozor na své automobily při výjezdu a odjezdu ze své přilehlé garáže.