Mezinárodní setkání v knihovně

Ve dnech 28. - 31. března se uskutečnilo setkání romského občanského monitorovacího konsorcia (RCM) v Mikulově. RCM je iniciativa realizovaná konsorciem vysoce uznávaných organizací pracujících na mezinárodní úrovni pro rovnost, participaci a začlenění Romů na mezinárodní úrovni.

Partneři z CEU Democracy Institute, ERGO Network a Fundación Secretariado Gitano zhodnotili stav projektu RCM a národní plány budování kapacit. Cílem projektu je posílit kapacity romské a proromské občanské společnosti pro nezávislé monitorování, hodnocení a podávání zpráv o národních strategiích pro rovnost, participaci a začleňování Romů, podpořit organizace občanské společnosti v jejich obhajobě zaměřené na tvorbu veřejné politiky a umožnit jim zapojit se do dialogu a spolupráce s veřejnými orgány odpovědnými za začleňování Romů, rovnost a boj proti rasismu.

Účastníci setkání naplánovali výzvu k předkládání návrhů malých projektů a monitorovací zprávy zemí pro rok 2024. Vytvořili strategii pro země s výzvami a další kroky v implementaci RCM. Městská knihovna hostila zástupce z Maďarska, Slovenska, Španělska a Belgie.

Ana Rozanova, Marek Hojsik

IMG 0341