Rozhovor s novým ředitelem společnosti Mikulovská sportovní

SPORT JE DŮLEŽITÝ NEJEN PRO JEDNOTLIVCE, ALE I PRO CELOU SPOLEČNOST

David Pořízek je od července 2023 novým ředitelem Mikulovské sportovní. V našem rozhovoru jsme si povídali mimo jiné o tom, co ho předurčuje k úspěchu na této pozici a jaké má krátkodobé i dlouhodobé plány pro zlepšení sportovního vyžití v Mikulově.

Jak jste se ocitl tam, kde právě jste? Na pozici ředitele Mikulovské sportovní?

Na začátku letošního roku náhle zemřel tehdejší ředitel MS pan Pavlík. Pár dní poté mě oslovilo vedení města s tím, zda bych dočasně jeho roli nepřevzal. Souhlasil jsem. Sport mě provází od útlého věku, moc dlouho jsem se tedy rozmýšlet nemusel. Spíše šlo o to, jak to skloubit se současnou prací? Působil jsem na manažerské pozici v mikulovských technických službách. Tady se sluší poděkovat jednateli TEDOS, panu Světlíkovi. Velmi rychle jsem se spolu domluvili tak, aby nestrádala ani jedna společnost. Bez jeho zdravého přístupu k věci, by to nešlo. Za nedlouho po úmrtí pana Pavlíka pak město vypsalo na zmiňovanou pozici výběrové řízení. Štěstí jsem v něm zkusit musel.

Štěstí vám přálo, výběrové řízení jste vyhrál a stal jste se ředitelem Mikulovské sportovní. Co si myslíte, že vás předurčuje k úspěšnému výkonu této pozice?

Dobrým základem je určitě můj celoživotní vztah ke sportu a pohybovým aktivitám. Dále pak vzdělání a zkušenosti. Není to ale jen o nich. Velmi důležití jsou lidé kolem vás. Sám toho v životě člověk moc nedokáže, i když si to často myslíme. Pro mě je také důležité, abych tomu, co dělám i věřil. Já chtěl vždy pracovat ve sportovní sféře, a nejen proto, že mám sport rád, ale i proto, že jsem přesvědčen o tom, jak moc je pro společnost důležitý. Pokud se podíváte do zemí, třeba těch skandinávských, které od mala vedou své občany k pohybu, má to na celou společnost nemalý pozitivní dopad. A teď nemyslím jen po stránce fyzické, ale i té duševní, kde v poslední letech strádáme asi nejvíce.  

Říkáte, že jen vzdělání a zkušenosti k úspěchu nestačí. Vy máte obojí. Můžete nám přiblížit vaše odborné předpoklady a praxi?

Vystudoval jsem Fakultu tělesné kultury na UP v Olomouci. Dvouoborové studium sportovní management a sportovní trénink. Mám zkušenosti jak z komerční sféry, tak i státní správy. Téměř 20 let jsem pracoval v rodinné firmě na výrobu školní galanterie. Rok a půl jsem působil na Městském úřadu a poslední dva roky jsem pracoval v místních technických službách. Myslím, že dokáži propojit své zkušenosti z podnikání se samosprávou. Vím, jak funguje městská společnost a téměř 30 let jsem působil v mikulovském FC. Nejdříve jako hráč, potom jako trenér a funkcionář. Fungování spolků, mi tedy také není cizí.

Co vás na pozici ředitele MS nejvíc lákalo?

Určitě ta možnost mít „moc“ něco změnit. Já už byl vlastně jednou nohou pracovně za hranicemi. Téměř 5 let jsem ve svém volném čase působil v Rakousku, jako fotbalový trenér dětí a mládeže, a vše směřovalo k tomu, že by z toho mohl být i trvalý úvazek.  Najednou ale přišla šance něco změnit doma. A tak jsem si řekl, že když mám ještě nějakou energii, chuť a motivaci, tak se ji pokusím dát městu, ve kterém žiji celý život a zařadím se tak alespoň na stranu těch, co se snaží něco zlepšit než těch, kteří umí jen všechno kritizovat.

Máte jako ředitel MS vizi, za kterou jdete?

MS by měla být sportovní organizací, která podporuje, zastřešuje a rozvíjí sportovní a volnočasové aktivity v našem městě. Ty by měly být dostupné úplně všem, bez rozdílu. Každé dítě, každý občan, který chce sportovat, by měl mít možnost navštívit jakékoliv sportoviště v Mikulově. 

Jakými konkrétními kroky toho chcete dosáhnout?

Pokud má mít možnost sportovat každý, je nutné, aby byly větší sportovní areály pod správou města. Jen tak mohou být veřejnosti dostupné. Z vlastní zkušenosti vím, že správa sportovních areálů v rukou jednotlivých spolků dlouhodobě nefunguje. Tyto spolky jsou primárně založeny k zajištění sportovní a volnočasové činnosti, nikoli ke správě budov a hracích ploch. Pro tyto úkony nemají dostatek finančních zdrojů a musejí o ně žádat město. A to jen v omezeném množství. Může se pak také stát, že ne vždy všechny prostředky, které k této správě dostanou, putují tam, kam mají. Areály tak dlouhodobě chřadnou a chátrají. Nikam se neposouváme.

Ve vlastnictví města by to tedy bylo lepší?

Jestli by to bylo lepší, záleží především na těch, kteří by pak za to byli zodpovědní. Tím se vracím na úvod rozhovoru. Je to o lidech. V tom našem výkonnostním (amatérském) sportu, je to ale jediná cesta, jak budovat, rekonstruovat a spravovat sportovní areály. Město má finanční možnosti. Dokáže dosáhnout na úvěr, na lepší dotační titul. Může plánovat a zanášet jednotlivé etapy výstavby a rekonstrukcí do svého rozpočtu. V neposlední řadě také přesně ví, kam dané finance jdou a na co byly použity.

Máte nějaké priority, kterým byste se chtěl věnovat a dotáhnout je?

Prioritou jako takovou, je obecně sportovní vyžití v naše městě. S vedením jsme se dohodli, že se na začátku zaměříme na sportovní halu. Pan Pavlík ji probral k životu, všechna čest. Některé věci už ale nestihnul. Rádi bychom zvětšili menší tělocvičnu (tzv. DOJO). Chceme tam mít nově i funkční zónu s TRX systémy a celou místnost koncipovat tak, aby zde bylo možno provozovat kromě boxu a MMA, také jógu, fitness cvičení nebo základní gymnastiku. Kruhové tréninky by měly být samozřejmostí. Dále bychom rádi rozšířili služby ve stávající posilovně o kardiozónu, aby si na své přišly i dámy. Současný provozovatel není proti, tak snad to dopadne. Od listopadu by měly být v hale také nově dostupné rehabilitační služby pro všechny občany Mikulova. Snažíme se docílit toho, aby služby, které budou ve sportovní hale nabízeny, byly dostupné pro všechny, nejen pro úzkou skupinu uživatelů.

Jak vidíte sport v Mikulově za dva roky?

Dva roky jsou strašně krátký časový úsek. Pojďme se bavit o desetiletích. Bylo by skvělé, kdybychom do roku 2040 měli menší zimní stadion. Třeba na místě bývalé sportovní haly, na ulici Koněvova. Kdyby ze stávajícího fotbalového areálu, vznikl všesportovní městský stadion nejen s fotbalovými hřišti, ale i s atletickým zázemím a vedle současné sportovní haly vyrostlo centrum raketových sportů. To jsou ale plány tak na dvě dekády, a to pouze za předpokladu, že se vytvořený koncept bude dodržovat, ať už bude ve vedení města kdokoliv.

Pozval byste občany Mikulova na nějakou blížící se sportovní akci?

V sobotu, 07.10. startuje v Mikulově závěrečný podnik cyklistického závodu Prima CUP. Dopoledne na náměstí startují dospělí, a odpoledne pak na Amfiteátru děti. Tak se buď můžete zúčastnit nebo přijít fandit. No a kdybyste se přesto nudili, tak se můžete podívat na naše nové webové stránky https://www.mikulovskasportovni.cz/ a třeba si objednat některou z nabízených služeb přes nový on-line objednávkový systém.

Markéta Ničová a David Pořízek