Rozloučení se školním rokem

Ve čtvrtek 26. června se konala na závěr letošního školního roku na budově Pavlovská Zahradní slavnost na téma ROK NA NAŠÍ ŠKOLE.

Letos zahájily celý program holky z Funny Dancers. Tento rok měl premiéru kytarový kroužek. Nemohl chybět ani pěvecký sbor Ptáčata. Prvňáčci měli připraveno pásmo písniček a říkadel. Vystoupili v nádherných kostýmech, které oblékli podle ročního období, kdy se narodili. Druháci si připravili písničku a taneček. Následovalo divadelní představení s názvem Obrázky z českých dějin v podání čtvrťáků. Žáci ze 3. A se převlékli za Macha a Šebestovou a natrénovali tanec s utrženým sluchátkem. Zazpívali také lidovou písničku s doprovodem hudebních nástrojů.

Po vystoupení třeťáků se pan ředitel rozloučil s paní učitelkou Sylvou Kohútovou, která odchází do důchodu a poděkoval jí za celoživotní práci. Děti ze 3. C předvedly také dvě vystoupení. V prvním zahrály jako avatarský orchestr z planety Pandora. Pak předvedli vtipnou scénku s písničkou Neopatrný křeček. Milou tradicí se stalo předávání pochval pana ředitele. Letos měl pan ředitel parádní plavky a plážový župánek, protože představoval léto. Páťáci také zazpívali lidovou písničku, pak píseň o létě, které právě začalo, a rozloučili se s budovou na Pavlovské i s paní učitelkou Čechovou.

Na závěr ještě jednou zatančily holky z Funny Danceras. Jako host tentokrát vystoupily bývalé žákyně naší školy, které zpívají ve skupině Do Zdi. Někteří si s nimi s chutí zatančili. Také díky pěknému počasí jsme si to všichni parádně užili. Už teď se můžete těšit na příští rok. Poděkování patří opět rodičům za nádherné kostýmy i za vynikající dobroty. Za pomoc při organizaci Zahradní slavnosti, panu Liškovi za přivezení laviček a dědečkovi Nezbedovi a panu školníku Žižkovi za nové krásné posezení kolem stromů.

Hana Míčková

Zahradní slavnost 1

Zahradní slavnost 2

Zahradní slavnost 3