Dát dítě do přípravného (nultého) ročníku základní školy – ano, či ne?

Dát dítě do přípravného (nultého) ročníku základní školy – ano, či ne? 

Nelince bude o letních prázdninách šest let, je to chytrá holka, ale je velmi často nemocná. Její maminka se obává, že by kvůli časté absenci musela dodělávat mnoho úkolů doma, aby Nela neztrácela tempo se spolužáky ve třídě. Maminka se teď rozhoduje, jestli si Nelinka bude pěstovat imunitu ve školce nebo ji přihlásí do přípravného ročníku na základní školu, kde už by více zaměstnala svou zvídavou hlavičku. Obdobné rozhodování teď čeká celou řadu rodičů.

A právě na toto téma jsme se bavili se školní psycholožkou Danielou Košťálovou.

Co to je přípravný ročník, můžete ho blíž popsat?

„Přípravný ročník (nultý ročník) je obsahově podobný mateřské škole, ale děti již jsou v prostředí základní školy a mají denní režim jako žáci. V této třídě jsou oproti běžným mateřským třídám pouze děti, které jsou v posledním roce před zahájením školní docházky. Aktivity v přípravném ročníku jsou koncipovány tak, aby si děti během roku zvykly na školní prostředí, získaly potřebné pracovní návyky do první třídy a vytvořily si správné společenské návyky vůči svým spolužákům i pedagogům. Hlavním cílem je předcházet případným neúspěšným začátkům, protože neúspěchy hned na počátku školní docházky nepříznivě ovlivňují další průběh vzdělávání žáka.“

Pro které děti je přípravný ročník zejména vhodný?

„Novela školského zákona počítá s tím, že do přípravných tříd základních škol bude moct chodit jakékoliv dítě, jehož rodiče o to projeví zájem. V České republice zájem o tyto třídy v posledních letech roste. Já přípravný ročník doporučuji zejména dětem, které mají odklad, to znamená, že věk odpovídá nástupu školní docházky, ale dítě potřebuje ještě zapracovat na některé složce, aby pak ve škole bylo úspěšné. Odpadá totiž i pocit selhání, že všichni kamarádi ze školky už jdou do školy a dané dítě se vrací zpět do školky. Takto nastupuje pouze do jiné třídy. Další rok ve školce dítěti nemusí nic přinést, kdyby ale nastoupilo do první třídy, bylo by zase nešťastné, protože v některé z oblastí selhává. U dětí tak může nastoupit vyhýbání se, protože škola jim nepřináší moc příjemného. U některých dětí se vyhýbavé chování bude projevovat tak, že budou mít bolesti a budou chtít zůstávat doma, jiné budou ostře protestovat při domácí přípravě a udržet je u vypracování a dokončení domácích úkolů bude nad lidské síly. Ať tak či tak, výsledkem je nešťastné dítě, nešťastní rodiče a ve škole vyčerpaná paní učitelka. Přitom by stačilo dát dítěti více času, aby mohly oslabené schopnosti v průběhu roku dozrát, v bezpečném prostředí, kde na něj nikdo nenaléhá. Přesně toto přináší přípravné ročníky.“

Jak jsou koncipovány přípravné ročníky?

„Děti zde nedostávají známky jako ve škole, ale jen slovní hodnocení, případně nějaké motivační značky a díky tomu nejsou tolik stresováni nároky školy. Děti tak mohou v průběhu roku dozrát a posílit svá slabá místa bez toho, aby se cítily neúspěšné v porovnání se svými spolužáky. Přípravné ročníky jsou koncipovány tak, že mají vzrůstající tendenci nároků, to znamená, že si děti zpočátku hodně hrají a postupem času se přidává více a více jednoduchých úkolů. Někteří žáci tak dostanou potřebný čas, aby si procvičili logopedii, jiní grafomotoriku a někteří prostě jen vydržet sedět v lavici a soustředit se na práci. Výsledek bude ale příznivý pro všechny, děti budou více samostatné, úkoly je budou více bavit, protože jim půjdou, rodiče nebudou muset každé ráno nutit své ratolesti do odchodu do školy a odpoledne za křiku a pláče do domácích úkolů a paní učitelka se bude moct soustředit na výuku místo utěšování plačících nebo neklidných dětí.“

Jaké jsou další výhody?

„Jednou z dalších výhod přípravných ročníků je menší kolektiv dětí, deset až patnáct, oproti běžným třídám, kde je pětadvacet až třicet dětí. Paní učitelka tak má více prostoru na individuální péči a cílený rozvoj schopností každého žáka i případnou konzultaci s rodiči. Děti mohou využívat veškerých služeb, jež škola nabízí: dotované obědy ve školní jídelně, školní družinu, mohou se účastnit školních akcí a chodit do zájmových kroužků. Rodiče zase může potěšit, že docházka do přípravného ročníku je pro děti zcela zdarma, hradí se pouze pracovní pomůcky, stravné v jídelně, případně poplatek za družinu, pokud do ní dítě dochází.“

A jak se vlastně do přípravného ročníku dítě dostane?

„Dítě, které v září 2016 již bude mít šest let, přijde 10. února do základní školy k zápisu. V případě odkladu povinné školní docházky je potřeba doporučení školského poradenského zařízení, což je kterákoliv pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum, a dětského lékaře. Přímo v Mikulově (Náměstí 28/23) je detašované pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny Břeclav. Pokud se odklad dítěti doporučí, rodiče si mohou vybrat, zda se bude dítě na školní docházku připravovat v mateřské škole nebo právě v přípravné třídě. O tom, zda bude v příštím školním roce přípravná třída otevřena na Základní škole Valtická 3 nebo Hraničářů 617 E, rozhodnou následně ředitelé škol a zřizovatel. Pro rodiče je důležité, že přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, takže po přípravném ročníku může dítě nastoupit na kteroukoliv základní školu dle vlastní preference a nezávisle na tom, kde absolvovalo přípravný ročník.“

js, foto archiv Daniele Košťálová

Danča a Míša 4 of 58