Ukázka práce s dětmi

Poslední lednové úterý se sešla většina rodičů předškoláků při akci pořádané školkou „Zelený ráj“. Nejstarší děti měly možnost ukázat, co se ve školce naučily, jak si tady hrajeme a zpíváme… Termín jsme tradičně zvolili ještě před zápisem do první třídy proto, aby mohli přihlížející maminky, tatínkové a babičky porovnat dovednosti svého dítěte s ostatními kluky a holčičkami. Děti ukázaly dospělákům grafomotorická cvičení, počítání, znalost slabik, počáteční písmena jednotlivých slov a spoustu dalších dovedností, které budou brzy potřebovat i u zápisu do opravdové, veliké školy.

V budově na Habánské ulici se přišlo na děti podívat téměř čtyřicet rodičů a na odloučeném pracovišti v naší Duhové třídě, která je určena pro naše nejstarší děti, téměř dvacet. Tato hojná účast nás opět přesvědčila o velmi dobré spolupráci mezi rodiči a naší školkou.

MŠ Habánská