Příprava k obraně státu nás seznámila s prací vojáků

Ve středu 17. února se třídy nižšího gymnázia zúčastnily projektu Ministerstva obrany a Armády České republiky POKOS – PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU.

Program byl rozdělen na dvě části – v Purkyňově sále jsme se seznámili s úkoly, cíli a činností armády v době ohrožení i době míru, spoluprací s ostatními členy NATO, vojenskými misemi, se základy vojenského výcviku a okrajově i se zkušenostmi vojáků.

V další části jsme se věnovali první pomoci, ve které jsme si dokonce sami mohli prakticky vyzkoušet uvedení do stabilizované polohy a ošetření zranění, následovala chemická ochrana, zbraně a prohlídka vojenské techniky. Některé z nás ale nejvíce nadchla ukázka střelných zbraní. Úplně na závěr jsme měli možnost prohlédnout si vojenské, záchranné vozidlo a jeho kvalitní výbavu.

Tímhle vším nás provázeli dlouholetí vojáci, z nichž někteří se před pár dny nebo týdny vrátili ze zahraničních misí v Afghánistánu a Mali.

Den, který jsme s vojáky mohli strávit, se nám velmi líbil hned ze dvou důvodů. Dozvěděli jsme se, jak to v armádě chodí, a co všechno to obnáší. Ale hlavně jsme si díky otevřenosti vojáků mohli ucelit vlastní názor na obranu státu hned z první ruky.

Václavková Kristýna, Marxová Marie, KVARTA

obrana státu

 

P1010031