Sněhuláci pro Afriku

Naše škola se zapojila do 5. ročníku projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Do letošního ročníku je přihlášeno celkem 265 škol z celé České republiky. Akci organizuje nezisková organizace Kola pro Afriku, obecně prospěšná společnost, ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka, p. o. Cílem této jednorázové akce je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá v tom, že se vybíralo startovné za každého sněhuláka ve výši 50 Kč. Projekt Sněhuláci pro Afriku by měl pomoci vydělat peníze na přepravu jízdních kol do Afriky (cca 6 700 kol už tam tato společnost přepravila). Společnost Kola pro Afriku shromažďuje v naší republice starší a nepotřebná kola od různých dárců. Těch se podařilo nasbírat již kolem 30 000. Tato kola jsou opravována a měla by se dostat dětem do Afriky, pro něž je to mnohdy jediný způsob, jak se dostat do školy. Námi již nepoužívaná kola tak v Africe mohou vykonat velkou službu. Na naší škole se do akce zapojilo celkem 134 žáků z 10 různých tříd a podařilo se vybrat 6 950 Kč. Všem žákům, jejich rodičům a učitelům, kteří nebyli lhostejní k chudobě afrických dětí a aktivně se zúčastnili této charitativní akce, patří velké díky.

GSS Mikulov

Fotka Sněhuláci pro Afriku