Schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí

Již v náhradním prostoru se konala poslední srpnový čtvrtek informační schůzka. Zde se rodiče mohli dovědět vše potřebné o provozu školky, byli seznámeni s hlavními dokumenty MŠ a mohli se zeptat na cokoliv, jež je se školkou spojeného. Zároveň jim byla předána potřebná dokumentace dítěte. Dostavilo se přes třicet rodičů, kteří se mohli na cokoliv zeptat a snížit si tak obavy z prvního odloučení svých drobečků.

Od pondělka 4. 9. nastala třiceti šesti malým dětem nová etapa jejich dětství, které stráví, doufejme, že spokojeně v našem „Zeleném ráji“.

kolektiv učitelek MŠ Habánská