Návštěva Městského úřadu Mikulov

Dne 19. 12. 2017  si byli žáci ze VI. A Základní školy Mikulov, Valtická 3, prohlédnout Městský úřad v Mikulově. Hned po příchodu se nás ujala paní Vargová, která nás postupně provedla celým úřadem.

Nejprve jsme si prohlédli obřadní síň a dozvěděli jsem se, jaké obřady se zde mohou konat. Poté jsme navštívili zasedací místnost a paní Vargová nám vysvětlila, které odbory sídlí v budově městského úřadu.

Potkali jsme se i s panem starostou a paní místostarostkou, kterým jsme položili pár zajímavých otázek.

Pak jsme si prohlédli čekárnu na řidičské průkazy a sešli jsme dolů, kde jsme si ještě mohli vyzkoušet objednávkový systém na vyřízení pasů a občanských průkazů.

Plni dojmů a zážitků jsme se vrátili zpátky do školy. Děkujeme všem, kteří se nám na úřadě věnovali, a také paní učitelce třídní – Noře Kalivodové.

kolektiv 6. A

20171219 085421