Naši deváťáci si volí svoji budoucnost

Jako každý rok čeká žáky devátých tříd (ZŠ Mikulov, Valtická 3) jejich první těžká životní volba – volba povolání a z toho plyne výběr vhodné střední školy, která je na toto povolání připraví. Aby na to nebyli sami, přichystala pro ně výchovná poradkyně spoustu aktivit, které žákům s rozhodováním pomáhají.

První z akcí bylo pozvání zástupců středních škol okresu Břeclav, ale i Brna a Znojma na naši ZŠ. Po krátkém představení a prezentaci jednotlivých škol si žáci se svými rodiči mohli individuálně pohovořit se zástupci škol, o které mají zájem.

V listopadu se zúčastnili veletrhu firem – Břeclavský fortel, kde se u stánků významných firem našeho regionu žáci dozvěděli zajímavosti o těchto podnicích, ale hlavně o tom, jaké profese u nich najdou uplatnění a které jsou v současné době velmi žádané. Také v tomto měsíci měli žáci možnost diagnostiky profesní orientace se školní psycholožkou.

V prosinci následovala exkurze do firmy Bosch Mikulov, kde žáci viděli v běžném pracovním dnu konkrétní uplatnění rozličných profesí v prosperující firmě.

V budově naší školy žáci zhlédli i prezentace různých SŠ (např. Gymnázia Břeclav a Mikulov), často představené našimi bývalými absolventy. Velmi poutavá byla akce SPŠCH Brno, kde nás tři studenti pod vedením pana učitele Honzy seznámili s obory chemické průmyslovky, ale hlavně nám předvedli spoustu efektních pokusů a vysvětlili jejich princip.

Zatím poslední akcí, kterou žáci absolvovali v lednu, byla návštěva Úřadu práce Břeclav. Dvě zkušené lektorky přiměly dívky a chlapce přemýšlet o tom, co je třeba zvážit při výběru budoucí profese. Nakonec se shodli, že je nutno přihlédnout k zájmům, koníčkům, osobnosti, dostupnosti školy i uplatnění profese, platu a že nelze zapomenout i na zdravotní stav. Po vyplnění a zpracování testu zájmů si každý odnesl vyhodnocení, jaké profesní zaměření se hodí k jeho povaze. Ve vystavených šanonech informačního a poradenského střediska úřadu pak vyhledávali podrobnosti o daném povolání. Každý z šanonů obsahoval kapitoly: pracovní činnost, pracovní prostředí a prostředky, znalosti a dovednosti, zdravotní požadavky, vzdělání a příbuzné profese. V neposlední řadě žáci získali povědomí o tom, které profese dnešní trh práce potřebuje. Každý žák si osobně s lektorkou pohovořil o jeho směřování a vhodnosti své volby.

           Silvie Pospíšilová, třídní učitelka IX. B

devataci