Setkání studentů gymnázia s pamětníky

Dne 12. 4. jsme se v mikulovském Centru volného času setkali s pamětníky II. světové války. Z jejich vyprávění jsme měli možnost dozvědět se podrobnosti o průběhu války v cizině, konkrétně v Belgii a Německu, ale také o životě lidí na území protektorátu a na Slovensku. Pamětníci nám předali nejen své osobní zkušenosti s válkou, kterou prožili jako děti, ale i vzpomínky svých rodičů a příbuzných, jež jim byly v průběhu let vyprávěny. Mohli jsme si vyslechnout příběhy o odsunu židovského obyvatelstva do koncentračních táborů, bombardování německých a českých měst, či osvobození Sudet Rudou armádou. Tohle setkání nám velice pomohlo v soutěži, která se konala k příležitosti 73. výročí osvobození města Mikulova. V ní jsme měli možnost tyhle vzpomínky předat dál a přiblížit tak válečnou situaci žákům základních škol i našim spolužákům z nižšího stupně gymnázia.

Studenti sexty