Jak se čistí odpadní voda v Mikulově?

Dne 30. května jsme navštívili v rámci exkurze z chemie mikulovskou čističku odpadních vod (ČOV). Počasí nám přálo, a proto jsme si patřičně návštěvu ČOV užili. 


Přivítal nás pan Petr Ševčík, který naši skupinu po celou dobu exkurze prováděl. Na začátku nám řekl o historii ČOV. Dozvěděli jsme se, jakou kapacitu ČOV má a kam voda, kterou zbaví všech nečistot, dále odtéká. Následovně nás provedl celým areálem a ke každé pasáži nám řekl velmi zajímavé informace. Některé části ČOV příliš nezaváněly, ale i to k tomuto patří a díky tomu jsme si uvědomili, že zaměstnanci nemají svou práci „voňavou“. 

Jelikož nám paní učitelka na začátku rozdala papíry, do nichž jsme si měli doplňovat informace, které zazněly z úst pana Ševčíka, odnesli jsme si z tohoto dne zajímavosti s sebou zpět do školy. 

Exkurze se nám velmi líbila. 

Silvie Pelant Janatová, GSS Mikulov

cistička