Mikulov hostil účastníky ústředního kola soutěže ZUŠ 

Ve dnech 24.–25. 5. naše město ožilo hudbou, zpěvem a pestrostí barevných krojů. V tyto dny se zde totiž konalo ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na lidové nástroje za účasti téměř šesti set soutěžících ze všech krajů naší republiky, kteří soutěžili celkem ve čtyřech kategoriích: ve hře na cimbál a ve hře cimbálových muzik v sálech na zámku, ve hře dudáckých souborů v Městském kině a ve hře na dudy v koncertním sále ZUŠ. S potěšením mohu stejně jako při minulých ročnících konstatovat, že dle všech reakcí zúčastněných proběhla celá akce opět s mimořádným úspěchem jak po stránce umělecké, tak i z hlediska organizačního zabezpečení. Ze všech stran jsme s velkou radostí přijímali chválu našeho města, jeho úpravnosti, přívětivosti obyvatel, kvality služeb, jeho genia loci. Při přípravě a organizaci soutěže nám velmi pomohla spolupráce a podpora všech sponzorů, přátel a partnerů jak z města, tak i ze spolupracujících organizací a institucí. V souvislosti s touto podporou účastníci i členové odborných porot často s obdivem hovořili o vysoké úrovni kulturního a společenského života v Mikulově. Rád bych proto všem partnerům poděkoval za skvělou spolupráci a ochotu pomoci.

Ke skvělému pocitu z právě ukončené soutěže přispívá i radost z vynikajících výsledků soutěžících, kteří reprezentovali naši mikulovskou školu a ve svých kategoriích dokázali získat první místa. Rád bych jim i jejich pedagogům pogratuloval k velikému úspěchu a popřál jim, aby je radost z hraní a muziky neopouštěla ani v dalších letech. (Podrobné výsledky a umístění soutěžících jsou na jiném místě Zpravodaje.)

Za pořadatelský tým Ing. Jiří Vrbka, ředitel Základní umělecké školy Mikulov

zus

IMG 5562

IMG 5576