DĚTI POZOR ČERVENÁ!

Světýlka na semaforech, dopravní značky, přechody pro chodce a hlavně několik metrů silnice i s křižovatkou a kruhovým objezdem se rázem jedno nádherné podzimní ráno v polovině měsíce října objevily na našem školkovém hřišti…

Děti z celé školky si tak postupně mohly hrát na řidiče, chodce, policisty a tyto role si střídaly mezi sebou tak, aby si je mohly všechny vyzkoušet. Záměrem tohoto zážitkového učení bylo děti seznámit formou hry se základními dopravními značkami a s pravidly silničního provozu přiměřeně podle věku dětí.

Kolektiv MŠ Habánská