Hrdinové a poražení

            Dne 8. listopadu letošního roku jsme se s naší třídou, tedy VIII. B, vypravili do místní knihovny na vzdělávací program Hrdinové a poražení. Celým programem nás provázela paní Ilona Salajková, za což jí děkujeme.  

            Program byl zaměřen na hrdiny v knihách s válečnou tematikou, pátrání po historických událostech a postojích lidí ve vypjaté době druhé světové války.

            Naučili jsme se orientovat v literatuře pro mládež s tématem války nebo holocaustu. Seznámili jsme se s knihami jako například Deník Anny Frankové, Hanin kufřík, Běž, chlapče, běž, Chlapec v pruhovaném pyžamu, Ostrov v Ptačí ulici nebo Říkali mi Leni. Na základě anotací jsme si vyzkoušeli přiřadit k sobě správné knihy a příběhy. Naším úkolem bylo určit dle krátkého textu o knize její název a vysvětlit, podle čeho jsme si vybrali právě onu knihu.

Podle našeho názoru byl program poučný a pojatý formou hry. Byl to příjemně strávený čas a myslíme si, že není na škodu se čas od času pro nějakou knihu do knihovny stavit.

Terezie Růžičková a Tereza Picková, VIII. B, ZŠ Valtická

městská knihovna VIII 1