Den v planetáriu

Dne 29. 11. ve čtvrtek jela celá naše škola do PLANETÁRIA v Brně.

Když jsme přijeli na místo, uviděli jsme zajímavou budovu, která měla namísto střechy velkou kopuli. Vešli jsme dovnitř, odložili jsme si oblečení a potom nás čekal zajímavý program.

Nejprve jsme se dozvěděli něco zajímavého o hvězdách a planetách. Nejvíce se nám líbilo vyprávění o souhvězdích.

Dále jsme se dozvěděli zajímavosti o vesmíru a důležitosti uhlíku pro naši planetu.

Teď už víme jak je naše Země jedinečná a důležitá pro život. My všichni bychom si jí měli více vážit a pečovat o ni.

Žáci 6.a 7. ročníku ZŠ Školní, Mikulov

092