Den otevřených dveří

V sobotu 8. 12. se naší školou linula vůně perníčků a na chodbách panoval čilý ruch.

Konal se totiž letošní první den otevřených dveří. Akci, která veřejnosti představuje život naší školy, zpestřili svou přítomností nejen zájemci o studium, ale také sociální partneři a zástupci vysokých škol. Žáci tak mohli načerpat informace o budoucím studiu či zaměstnání. V Purkyňově sále na nás čekalo malé občerstvení připravené žáky školy, „hotelníci“ se prezentovali ukázkami krásně nazdobených svátečních tabulí, žáci učebních oborů předvedli různorodé ukázky vánočních výzdob a gymnazisté rozmanité chemické a fyzikální pokusy. Zájemci o studium si mohli prohlédnout prostory celé školy, nasát jedinečnou atmosféru a potkat známé tváře.

Děkujeme všem zúčastněným učitelům i žákům a těšíme se na lednové setkání 19. 1. 2019.

GSS Mikulov