Den otevřených dveří na GSS Mikulov

V sobotu 19. 1. 2019 se konal v tomto roce již druhý den otevřených dveří. Zájemci o studium i široká veřejnost si mohli prohlédnout prostory školy, žáci i učitelé si pro ně přichystali ukázky školních činností – chemické i fyzikální pokusy na gymnáziu, ukázky slavnostně prostřené velikonoční a valentýnské tabule u žáků oboru hotelnictví a kuchař-číšník, zdobení perníčků a malování obličejů na fondánovou hmotu předvedli cukráři, strojní mechanici nabízeli přítomným slečnám vlastnoručně vyrobené šperky. Školou se linula vůně kávy a chutného občerstvení, které na potenciální žáky i jejich rodiče čekalo v Purkyňově sále.

Slavnostní den umocnila historická událost podepsání dvoustranných memorand o spolupráci mezi Gymnáziem a střední odbornou školou v Mikulově, Zahradnickou fakultou a Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Fakulty se mj. zavázaly k metodické podpoře vybraných vzdělávacích programů školy, prohlubování kvalifikace středoškolských pedagogů, poskytování prostor k odborným praxím našich žáků a spolupráci při zajišťování mimoškolních aktivit, spolupráci při podávání a realizaci projektů na základě výzev v rámci vyhlašování operačních programů vhodných pro fakulty i GSS Mikulov. Naše škola vytvoří podmínky a prostor pro propagaci fakultních aktivit, pro konzultace a poradenství žákům školy, implementuje prvky prohlubující zájem o studium na fakultě v osnovách výuky vybraných oborů.

Všechny strany memorand se zavazují po dvou letech od podpisu posoudit jejich přínos v podobě dosažených výsledků. Pevně věříme, že datum 19. 1. 2019 je datem otevírajícím nové možnosti vzdělávání a přípravy žáků naší školy pro zodpovědný výběr dalšího studia či profese.

GSS Mikulov

6 DOD GSSm