Den otevřených dveří a zápis v ZUŠ Mikulov

Základní umělecká škola zve všechny zájemce o studium na den otevřených dveří spojený se zápisem nových žáků do všech vyučovaných oborů (hudební, taneční a výtvarný včetně grafického designu a digitální fotografie) pro školní rok 2019/2020.

Zájemci o studium hudebního oboru při zápisu absolvují též zkoušku studijních předpokladů, na níž prokáží smysl pro rytmus a intonaci. Součástí zkoušky je také zpěv předem připravené lidové písně.

Ke studiu na ZUŠ mohou být přijímáni žáci, kteří k 1. 9. 2019 dosáhnou věku minimálně pěti let.

Podrobné informace lze získat též na telefonním čísle 519 510 764, na webových stránkách www.zus-mikulov.cz, nebo přímo v kanceláři školy (Náměstí 28, II. patro).

Těšíme se na vás ve středu 17. 4. v době od 13 do 17 hodin!

Jiří Vrbka, ředitel ZUŠ Mikulov

folklor