V. reprezentační ples GSS Mikulov je minulostí

Nezbývá, než se ohlédnout za několika měsíci plánů, příprav, práce a, proč to neříct, i pozoruhodné zábavy.

Osvědčená sestava organizátorů plesu, vedená paní Elen Michnovou, složená z členů výboru SRPDŠ, vedení, učitelů, zaměstnanců a zástupců žáků GSS Mikulov, se pokusila posunout ples v kvalitě o kus dále než v minulém roce – přidat místa, vymyslet lepší a zajímavější program, ale také zachovat to nejlepší z minulého ročníku.

A tak byl sál, jako minulý rok, opět zkrášlen květinovou výzdobou z lednické Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity, oblíbená moderátorská dvojice K. Illéšová a M. Valerián rovněž nedoznala změny a nezměněna zůstala i hudební produkce v podání kapely WIND BAND a cimbálové muziky Cimbaltrio. Předtančení ve dvou vstupech zajistilo Taneční studio MORAVA. Pan Ondrák opět čaroval v kuchyni a mladí číšníci z řad studentů oboru vzdělání Hotelnictví GSS Mikulov předvedli svůj baletní um ve stísněných podmínkách salonku vinárny. A nesmíme zapomenout ani na žáky cukrářské výroby pod vedením paní Jany Orsáčkové, kteří vykouzlili občerstvení na stoly a úžasné dorty do tomboly.

Studenti gymnázia nastudovali zajímavý taneční program, který sklidil velký aplaus, a bavili hosty plesu vědomostní soutěží. Parodická videoprezentace maturantů z prostorů školy pak rozesmála celý sál. S půlnocí došlo na losování bohaté tomboly s hlavní cenou. Tu věnovaly firmy Malé hotely Mikulov a Vinařství Volařík. Pro zpestření byla nakonec provedena dražba několika kytic a dortů, která nebyla prosta zajímavých, až nervy drásajících, momentů. Rádi bychom na tomto místě všem sponzorům ještě jednou srdečně poděkovali za jejich podporu.

Dovolte mi osobní postřeh. Organizace a samotná realizace tak velké akce, jako je ples GSS Mikulov, ukazuje, jak velké možnosti a potenciál skýtá spojení dříve oddělených a na pohled odlišných škol. Nejde jen o velikost, ale také o schopnosti a um učitelů a vedoucích odborného výcviku, kteří pomohli zajistit přípravu plesu nebo se podíleli na výrobě pěkných cen do tomboly. V neposlední řadě jde o žáky školy, kteří přispěli ke zdaru akce měrou společnou a nerozdělnou, nezávisle na tom, který obor vzdělání navštěvují. A přestože spojení těchto škol přineslo a přináší mnoho organizačních a jiných problémů, taková reprezentace školy musí zákonitě vyvolat pozitivní dojmy.

Pokud tedy zhodnotíme uplynulý večer soboty 2. března, musíme zákonitě dojít k závěru, že se ples nadmíru podařil.

Škoda jen, že zámecký sál není nafukovací.

Antonín Fabičovič, předseda SRPDŠ při GSS Mikulov

skoly ples gympl