Velikonoční jarmark ve spořitelně

Žáci 4. tříd ZŠ Hraničářů se zapojili do projektu Abeceda peněz, který slouží k rozvoji finanční gramotnosti.

Vyvrcholením snažení třídy 4. B bude Velikonoční jarmark, na kterém budou nabízet k prodeji své výrobky. „Česká spořitelna, garant projektu, jim darovala pro začátek finanční částku tři tisíce korun, která jim posloužila jako vstupní kapitál, a pak už bylo na nich, jak se vším naloží. A nyní by měli výsledky svého snažení zúročit a na jarmarku neprodělat,“ říká ředitel školy Miroslav Pokorný.

Jitka Sobotková

skoly Jarmark page 0001