Spolupráce s firmou BOSCH v Mikulově

Naše škola GSS Mikulov spolupracuje s firmou BOSCH, kde naši vybraní žáci oboru Strojní mechanik v rámci předmětu Odborný výcvik získávají dovednosti v oblasti montáže a diagnostiky zařízení.

Další spoluprací v rámci modernizace vzdělávání na naší škole bylo „zapojení odborníka z praxe do výuky na střední škole“. Dvoudenní školení bylo zaměřeno na žáky posledního ročníku. Pro ně to bylo velkým přínosem jak v jejich odbornosti, tak i jako zkouška práce v reálném provozu velké firmy. Zároveň tato akce byla inspirací pro jejich další profilaci a směřování po úspěšném ukončení oboru.

Touto cestou bych chtěl poděkovat zaměstnancům firmy BOSCH Mikulov, především paní Andrei Kudláčkové, René Návratovi, Pavlu Jandovi a Petru Miškeříkovi za úžasnou spolupráci a vstřícnost. 

Ctibor Holub, GSS Mikulov

skoly bosch