Zápis do mateřských škol

Zápis do mateřských škol v Mikulově se uskuteční od 13. do 15. 5. 2019 v době od 8 do 13 hodin.

Zákonný zástupce dítěte si vyzvedne osobně nebo stáhne z webových stránek dané školy žádost o přijetí a vyplněnou ji ve stejném termínu doručí MŠ zpět.

U zápisu je potřeba předložit rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce.

Více informací poskytne MŠ individuálně.