Spolupráce s Finskem

V úterý 9. dubna jsme s žáky Pečovatelských prací navštívili Domov pro seniory ve Valticích. Cílem naší exkurze bylo srovnání poskytovaných služeb v zařízeních stejného typu, jako je G-centrum Mikulov a Srdce v domě v Klentnici. Měli jsme možnost projít a prohlédnout si celé zařízení, žáci se dozvěděli vše o fungování a denním režimu tohoto sociálního zařízení. Exkurze se společně s námi zúčastnili žáci z Finska, kteří jsou momentálně na přátelské návštěvě v naší škole v rámci projektu Erasmus a účastní se výuky společně se žáky pečovatelských prací.  

B. Servusová, učitelka odborného výcviku GSS Mikulov