Výuka trochu jinak 

Netradiční výukový den prožili žáci Praktické školy dvouleté, kteří ve čtvrtek 4. 4. 2019 místo do školních lavic usedli hned ráno do připraveného „hasičského tranzitu“ řízeného velitelem dobrovolných hasičů z Milovic panem Jiřím Pálkou. Ten nás dopravil na milovickou hasičskou zbrojnici, kde nás očekával jeho kolega, další dobrovolný hasič, a paní Pálková.

Po uvítání a pohoštění jsme se dozvěděli základní informace o práci dobrovolných hasičů, o jejich aktivitách i zajímavosti z různých zásahů. To vše bylo provázeno videoprojekcí.

Poté následovala prohlídka celého objektu, kde si žáci mohli vše vyzkoušet a tím také zjistit, jak je důležitá fyzická kondice pro práci hasičů. Třešničkou na dortu byla okružní jízda hasičským autem.

Další částí byla návštěva místní knihovny, kterou má na starosti paní Radmila Pálková. Zde si mohli žáci prohlédnout knihy, nakreslit si obrázky a seznámit se se způsobem půjčování knih přes internet.

Zaujaly nás akce, které paní Pálková spolu s dobrovolnými hasiči pořádá pro děti i rodiče, např. nocování v knihovně s různými hrami.

Na závěr všichni dostali drobné dárečky a už na nás čekal pan Pálka, aby nás odvezl zpět do školy.

Děkujeme za pěkné a poučné dopoledne manželům Pálkovým a jejich kolegovi a přejeme jim hodně sil a elánu do další práce.

Vlastimila Kalová, GSS Mikulov