GSS Mikulov v okresním kole Pythagoriády

Žáci GSS Mikulov se ve dnech 27. a 28. 5. 2019 zúčastnili okresního kola Pythagoriády, které se konalo v Břeclavi. Jedná se o matematickou soutěž pro žáky 5. až 8. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žáci řeší během 60 minut 15 úloh na prostorovou představivost a logické uvažování. Při této soutěži není dovoleno používat kalkulačky ani tabulky. Úspěšným řešitelem se stává ten, kdo získá 10 a více bodů. Do okresního kola postoupili vždy dva nejlepší z příslušných kategorií. Naši žáci se umístili v tomto okresním kole takto:

V kategorii 6. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií obsadil 3. místo Mikuláš Novotný ze třídy 1.0 a na 8. místě Klára Kosíková ze stejné třídy.

V další kategorii se na 3. místě umístil Jan Souchop a na 9. místě Václav Krška ze třídy 2.0.

Nejstarší kategorii pak reprezentovaly žákyně ze třídy 3.0, kde 1. místo vyhrála Anežka Čechová a 7. místo Lucie Nováková.

Všem zúčastněným gratuluji k takovému úspěchu a děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Radka Baková