Prezentace projektů IX. A a IX. B 

             Ve středu 29. 5. žáci IX. A třídy a ve čtvrtek 30. 5. žáci IX. B třídy ze Základní školy Valtická představili své závěrečné projekty, na kterých ve druhém pololetí tohoto školního roku pracovali. Žáci si vybírali různé předměty – dějepis, přírodopis, zeměpis, fyziku, český jazyk, tělesnou výchovu, výchovu ke zdraví, hudební výchovu, výtvarnou výchovu – a v rámci těchto předmětů zpracovali prezentace na interaktivní tabuli a hmotné projekty. Své projekty pak představili nejen spolužákům, ale i rodičům a vyučujícím.

            Témata, která žáci zpracovali, byla například: optické klamy, USA, mravenci, basketbal, Apple, Jan Skácel, vesmír, mentální anorexie, fotbal, Keltové, drogy, street dance, severská mytologie, Ludwig van Beethoven, Paříž, Dodge, Velká Británie, BMW, box, dřevo a kůrovec, Leonardo da Vinci, bitva u Kurska, parkour nebo výroba vína.

            Projekty hodnotila porota složená z vyučujících a vedení naší školy. Porota to neměla při hodnocení projektů nijak jednoduché, byly však oceněny tyto projekty: v IX. A za komplexně nejlepší projekt Souostroví Havaj Patrika Prčíka, za výbornou ústní prezentaci Mravenci Vincenta Grebeníčka, za nejlepší hmotný projekt Street dance Květoslavy Práchenské a za originální zpracování prezentace Jedenáctého září 2001 Viktorie Štiberové a v IX. B za komplexně nejlepší projekt Bitva u Kurska Ondřeje Vrabce, za ústní prezentaci Leonardo da Vinci Radka Palšoviče, za nejlepší hmotný projekt Parkour Marka Mesiačka, za vizuální zpracování prezentace Historie Dodge Filipa Ivanka a cenu zástupkyně ředitele dostal František Illéš za projekt Tanky.

Jindřiška Kudrnová

skoly projekty 2