Přechod Pálavy 

Na tradiční přechod Pálavy se u pokladny na Turoldu ve středu 1. 5. v 9 hodin sešlo nespočet lidí a psů. Přechod byl na počest paní učitelky Sylvy Kohútové. Počasí nám přálo, a tak jsme vyrazili.

Cesta nebyla ani moc zablácená, i když den předtím pršelo. Pro jistotu měl každý nachystanou pláštěnku nebo deštník. Šli jsme kolem zahrad a vinohradů, viděli jsme Kočičí skálu, Stolovou horu a dorazili jsme do Bavor, kde byla na dětském hřišti přestávka.

Vedoucí správy CHKO Pálava pan Kmet nám sdělil důležité informace. Pro nás nejzajímavější bylo setkání s ornitologem, který pro nás měl připravené ptáčky v pytlíčkách, jako třeba červenku, krutihlava nebo sýkorku, a umožnil dětem pustit ptáčky zpět do přírody. O to byl velký zájem.

Konečně jsme byli před polednem v cíli v Klentnici na hřišti, kde na nás každoročně čekal pan školník s táborovým ohněm, na kterém jsme si opékali špekáčky. Někteří se šli podívat na Sirotčí hrádek a někteří hráli míčové hry na fotbalovém hřišti.

Závěrem musíme poděkovat všem organizátorům za uskutečnění této báječné akce. Děkujeme.

Veronika Talašová, 5. A ZŠ Valtická, budova Pavlovská

skoly prechodpalavy